Protokoll publiceras

Protokoll från Årsmöten och Styrelsemöten publiceras på vår hemsida, de är placerade under fliken ”Medlemssida” som du når genom att vara inloggad på hemsidan. Inloggning skapas genom att man registrerar sig som användare på hemsidan, vilket man kan göra om man är medlem i föreningen. På Medlemssidan återfinns också kontaktuppgifter på övriga medlemmar i föreningen som valt att registrera sig som användare på hemsidan.

Ny kurs

En ny kurs kommer att hållas till vårvintern om antalet anmälda är tillräckligt för att starta. Så sätt upp dig på listan hos vuxenskolan för att vara med. Kursen kommer att hållas via zoom och 3 stycken bigårdsbesök.

Se information på vår hemsida

Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Lerums Biodlarförening

Årsmöte i Lerums Biodlarförening.

Tid: torsdag 12 november kl. 18.30
Plats: Stenkulan, Stenkullen

På grund av den pågående pandemin så kommer fika inte att serveras.
Vi har dessutom kravet att inte vara fler än 50 personer, så om vi blir fler så är det de först anmälda som får plats.
Undersöker möjligheten till deltagande via internet.
Anmälan görs till upgraded@hotmail.com

Glöm inte att lämna Årsrapport 2020 senast på årsmötet. Vi lottar ut en drottning bland dem som lämnar in en ifylld rapport. Formuläret som ska fyllas i hittar du t ex på www.biodlarna.se/blanketter eller i Bitidningen nr. 9.
Till årsmötet medtages även eventuell honung som lämnas in för bedömning.

Välkomna!

Lerums Biodlarförening

Slungning av föreningens honung

På Måndag den 5 oktober kl 18:00 är bigårdsträffen på Aludden då vi slungar föreningens honung som är kvar. Mestadels kvarstår lite ljunghonung som kommer att slungas. Vid behov fortsätter vi vid samma tid på tisdagen. Välkomna!

Bigårdsträff den 21/9

Måndag den 21 september klockan 18:00 är det bigårdsträff. Då samtliga av föreningens samhällen är invintrade så är träffen flyttad till Aludden istället. Där kommer delar av föreningens honung att slungas. Ett mycket bra tillfälle att hjälpa till i föreningen samt om du vill lära dig hur honung slungas så passar detta tillfälle ypperligt!

Varmt välkomna!

Veckans Nyheter

Nyhetsbrevet ’Veckans Nyheter’ är en samling av de nyheter som publicerats den gångna veckan på vår hemsida, Lerumsbiodlare.se Nyhetsbrevet innehåller också den kommande veckans planerade evenemang och aktiviteter.

Nyhetsbrevet är därmed inget utskick som skickas direkt vid nyhetspublicering. För att ta del av nyheter på direkten då de publiceras rekommenderas att titta in på hemsidan alternativt följa föreningen på Facebook där nyheterna för det mesta länkas i flödet.