Materielgruppen

Materielgruppen ansvarar för att all utrustning som föreningen behöver köps in, underhålls, förvaras och finns tillgänglig då den behövs.

Föreningen har en hel del utrustning, t.ex. bikupor och verktyg. Vi har även skyddskläder att låna ut t.ex. vid besök av skolklasser. På Kolboryds gård disponerar föreningen ett förråd som Materielgruppen ansvarar för.
Vi ser till att ramar med gammalt vax skickas till rensning (ursmältning) och att nya och gamla ramar trådas och förses med vaxmellanväggar. (Föreningen äger drygt 400 ramar.)

Arbetet inom Materielgruppen innebär en hel del praktiskt fixande: snickeri, målning, trådning, vaxning osv.

Du som tycker det är roligt att fixa och trixa är välkommen att vara med i Materielgruppen!
Hör av dig till:
Nisse Sällström
0730 65 77 17
nils.arne.sallstrom@gmail.com