Materielansvarig

Materielansvarig ansvarar för att all utrustning som föreningen behöver köps in, underhålls, förvaras och finns tillgänglig då den behövs.

Föreningen har en hel del utrustning, t.ex. bikupor och verktyg. Vi har även skyddskläder att låna ut t.ex. vid besök av skolklasser. För föreningens förråd ansvarar materielansvarige.
Materielansvarige ansvarar även för att ramar med gammalt vax skickas till rensning (ursmältning) och att nya och gamla ramar trådas och förses med vaxmellanväggar.

Arbetet inom innebär en hel del praktiskt fixande: snickeri, målning, trådning, vaxning osv. och hjälp tas vid behov.

Du som tycker det är roligt att fixa och trixa är välkommen!
Hör av dig till:

Henrik Unosson

0734 37 99 44