Biraser

Biraser

Alla odlade bin i Sverige tillhör arten Apis mellifera, det europeiska honungsbiet. Vi odlar fyra olika varianter av arten:
Apis mellifera mellifera – det nordiska biet som av egen kraft tog sig hit efter istiden. Det var en gång världens mest spridda honungsbi.
Apis mellifera ligustica – det gula italienska biet
Apis mellifera  carnica – krainerbiet med ursprung på Balkanhalvön
• Buckfast-biet – en så kallad raskombination som togs fram av den engelske benediktinermunken Broder Adam på klostret Buckfast Abbey

Producerad av hounungochbin.se