Första skattlådan

 

Åter till Biåret

uppdaterat 17-04-03

När

Enligt många äldre biodlare är det dags för första skattlådan när krusbären blommar. Sant eller inte kanske är oväsentligt men kan ge en fingervisning.

Utbyggda ramar eller inte

Om man har tillgång till utbygggda ramar är det bra.

Bina brukar bygga ut de yttersta ramarna dåligt. För att underlättta för bina kan dessa med fördel vara utbyggda. Det är också en fördel om det finns ett par utbyggda ramar centralt över yngelklotet så att bina lättare hittar upp.

Spärrgaller

Om man lägger et spärrgaller under skattlådan hindrar man drottningen att gå upp och lägga ägg i skattlådan. Det underlättar framför allt om man vill skatta tidigt.

Yngeluppflyttning ?

Ibland tillämpas principen om yngeluppflyttning. Det innebär att man flyttar upp täckt yngel ovanför spärrgallret och låter det kläckas där. En ny ram ( utbyggd eller mellanvägg sätts i yngelrummet. Tanken är att det krypande ynglet skall ge plats för honung och de nya ramarna plats för äggläggning.

Många biodlare, främst yrkesverksamma, pekar på att det är viktigt att ALDRIG blanda yngelramar och skattramar. Skälen är främst att säkra hygienen.

Plastramar

Plastramar går bra att använda i skattlådorna. Kom ihåg att pensla / rolla på vax innan de sätts in

Producerad av hounungochbin.se