Vax och Oxalsyra

Lördagen den 30 November klocka 10-12 vid slungrummet på Aludden

Även i år anordnar vi en gemensam inlämning av ramar för tvätt, rensning och valsning. Detta sker gemensamt via Börta bigårdar.

Prislista
Tvätt av ramar 6:50 kr/st
Vaxrensning 23:75 kr/kg
Valsning 33:75 kr/kg
Frakt 50 kr/kund
Alla priser är inklusive moms.

För information och utskrift av sändningsformulär, återfinns detta här. Vaxinlämning

Vid samma tillfälle sker årets utlämning av oxalsyra. Kostnaden på 5kr per samhälle kvarstår. Medtag egen glasburk.

Årsmötets föreläsning

Välkommen till årsmötet den 21/11 kl 18:00, Floda Allé 9

I samband med mötet får vi besök av Lotta Fabricius-Kristiansen, naturorpedagog och projektledare för Svenska bin. Lotta kommer att ge en föreläsning på temat ”Produkter från bikupan. Hur man tar till vara dem och vad vi vet om deras hälsoegenskaper.”

Ny leverans Bifor

Första leveransen av Bifor tog slut snabbt och vi har därför gjort en ytterligare beställning. Den levereras kl. 10 på söndag den 22 september i föreningslokalen på Aludden. Det går att köpa på plats vid denna tidpunkt alternativt låna nyckel och själv köpa vid tillfälle. Notera dock att detta är sista leveransen av Bifor för i år.

I föreningslokalen finns även Apifonda samt 350 g och 500 g burkar till försäljning för medlemmar. Vänligen tillse att betalning genomförs med Swish innan lokalen lämnas samt säkerställ att dörren är låst när ni går. Man låser genom att dra handtaget uppåt….

Kontaktperson med nyckel

För att komma in i slungnings- och föreningslokalen på Aludden kontaktar man lättast Majsan via sms/telefon på 0734-232376. Marie har nyckel och sköter utlämning av densamma. Har man använt slungningsrummet fyller man i loggen och lämnar den rent, snyggt och prydligt. Har man använt mötesrummet så städar man av och lämnar även detta snyggt och prydligt.

Lånar man nyckel för att köpa Bifor, apifonda eller glasburkar så tillser man att betalning genomförs innan man lämnar lokalen. Betalning genomförs enklast genom Swish där man kan skriva ett meddelande om vad som köpts. Swish nummer finns på hemsidan: http://lerumsbiodlare.se/foreningen/

Bifor och Apifonda

Nu har vi fyllt på föreningslokalen på Aludden med Bifor och Apifonda till försäljning till medlemmar i föreningen. Du hämtar själv det du behöver och betalar med Swish på plats, innan du lämnar lokalen.

Pris för Bifor, 165:- styck

Pris för Apifonda, 50:- styck

Föreläsning

FÖRELÄSNING 16: e september

Den 16/9 kommer Martin Nehmann, biolog och biodlare, till oss i Lerum för att hålla en föreläsning på temat ”Vad biodlare tror och bina (inte) gör”.
Vi håller till i samlingssalen uppe vid föreningsbigården på Kolboryd och startar 18:30 (håller på i ca två timmar). Föreläsningen är gratis och föreningen bjuder på enklare fika.

Anmälan till Marie Jonsson via sms/telefon på 0734-232376 eller epost: majsankj@hotmail.com.

VÄLKOMNA!

Bigårdsträffarna fortsätter!!!

Våra gemensamma träffar rullar vidare och vi välkomnar samtliga medlemmar att medverka i skötseln av våra föreningsbin. Samtliga träffar ligger upplagda på hemsidan i kalendariet, se meny ’Föreningen’ och sedan ’Evenemang och Kurser’

Nedan är årets kvarvarande träffar även angivna.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Plats: Kolborydsvägen 28

              Datum                  Tid
              2019-07-01         18-20
              2019-07-15         18-20
              2019-07-29         18-20
              2019-08-12         18-20
              2019-08-26         18-20
              2019-09-09         18-20
              2019-09-21         10-12
              2019-10-05         18-20
              2019-10-19         10-12
              2019-11-09         10-12
              2019-11-30         10-12
              2019-12-21         10-12