Bigårdsträffarna fortsätter!!!

Våra gemensamma träffar rullar vidare och vi välkomnar samtliga medlemmar att medverka i skötseln av våra föreningsbin. Samtliga träffar ligger upplagda på hemsidan i kalendariet, se meny ’Föreningen’ och sedan ’Evenemang och Kurser’

Nedan är årets kvarvarande träffar även angivna.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Plats: Kolborydsvägen 28

              Datum                  Tid
              2019-07-01         18-20
              2019-07-15         18-20
              2019-07-29         18-20
              2019-08-12         18-20
              2019-08-26         18-20
              2019-09-09         18-20
              2019-09-21         10-12
              2019-10-05         18-20
              2019-10-19         10-12
              2019-11-09         10-12
              2019-11-30         10-12
              2019-12-21         10-12

Larvdagar

Nytt avelsmaterial i din biodling efter stationsparade och testade moderdrottningar.

Mölnlycke biodlarförening inbjuder till larvdag lördagen den 8 juni 2019 kl. 10-12 på Råda Säteri. Tvådagarslarver beställes av Egon Andersson på tfn 0708-789370 eller egon@radabigardar.se senast den 1 juni 2019. Avgift: larvning på plats: 35:-/st , 350:- per list, tvådagarslarver 125:-/st  inkl. moms. 

Bitillsyn – Nya föreskrifter

Skyddsområden och övervakningsområden är nu fastställda.

Jordbruksverket har nu fastställt vilka områden som skall definieras som skydds- och övervakningsområden. Information om detta finns på jordbruksverkets hemsida. Bitillsyningsmannen i ditt område kan också informera om vilka områden som bedömts som smittade. Den nya föreskriften medför att ansvaret biodlaren har för att minska risken för smittspridning och förbättra förutsättningarna för att hålla våra bin friska blir tydligare.

Vem gör vad?
1 Biodlaren
Anmäler uppställningsplats för sina bin.
Kontrollerar sina bis hälsa.
Bekämpar binas sjukdomar.
Informerar sig om bihälsa och hur bin sköts.
Anmäler till bitillsyningsman vid misstanke om bisjukdom.

2 Bitillsyningsman.
Samverkar med länsstyrelsen och jordbruksverket.
Bistår biodlare med sjukdomsbekämpning.
Utbildar och informerar biodlare.
Följer SLU:s pågående forskning angående bin.

Det förebyggande arbetet är viktigt.
Att ha kontroll över vaxomsättningen.
Att förvar vax så att smittspridning och sjukdomsutbrott undviks.
Att genomföra nedfallsprov för att undersöka graden av varroaangrepp.
Behandling med myrsyra och oxalsyra.

Informera dig själv och andra.
Bitillsyningsmannen i ditt område kommer att fortsätta sprida information om bihälsa. Det är också viktigt att biodlare hjälper till att sprida information mellan sig. Detta kan enkelt ske genom deltagande i biodlarföreningarnas aktiviteter. Bitillsyningsmännen i Alingsås och Lerums kommuner planerar att göra utskick till medlemmar i de båda kommunernas biodlarföreningar.

Sören Hansson bitillsyningsman i Lerum
Ingemar Gross bitillsyningman i Alingsås.

Vårresan blev lyckad!

Vi var ett 25-tal medlemmar som tidigt i lördags åkte från Stenkullen norrut mot Säffle och LP’s biodling. Där blev visade runt bland allehanda maskiner för honungshantering och vaxvalsning och Lars berättade om sin omfattande verksamhet. Efteråt hade vi fullt sjå att lasta in allt vi handlat och förbeställt och efter att vi slutligen hittat ”den åttonde lådan” kunde vi ge oss av mot Åmål där vi åt lunch.

Nästa anhalt var Evenstorps gård i Brålanda där vi fikade och bl a fick berättat för oss hur man tillverkar den hälsosamma drycken ”honucha”.

Dagen avslutades sen med sedvanlig – och svår – frågesport som Ingemar Persson sammanställt. Johan (Asplund) visade prov på gedigen kunskap både om bin och Vänern och tog storstilat hem segern.
Nöjda, trötta och lite fattigare tackade vi sen Joachim som kört oss lugnt och säkert ända tillbaka till Stenkullen.
Tack alla för en trevlig dag!

Vax o Ramar – du som ännu inte hämtat

Om du inte har hunnit hämta vax och ramar vid utlämningstillfällena så misströsta inte. Du enkelt kan göra det när det passar. Kvarvarande paket finns i slungrummet nere på Aludden så hämta lånenyckel hos Marie som vanligt. Fakturorna skickas nu med post till de som ännu inte har hämtat sitt vax och sina ramar

Vårresan!

VÅRRESA 27:e april
Välkomna att följa med på årets resa med biföreningen. Vi samlas kl 7:30 på parkeringen vid Stihl i Stenkullen för gemensam bussfärd mot Säffle. Vårt första stopp blir LP’s biodling där vi stannar några timmar för fika och inköp. De som önskar köpa startpaket eller vill göra större inköp uppmanas att beställa detta på nätet innan besöket. På så vis sparar vi tid och det mesta är då packat och klart när vi kommer.
Sedan far vi vidare till Åmål där vi serveras en enligt utsago riklig och varierad lunchbuffé.

Evenstorps Gård

Nästa stopp blir Evenstorps gård i Brålanda där vi förutom att inta eftermiddagsfika, tittar på bigård och gårdsbutik även får en liten förevisning hur man tillverkar honucha.
Vi beräknas vara tillbaka i Lerum runt 17 -17.30

Resan kostar 200 kr/person vilket betalas kontant eller via swish vid påstigning.
Anmälan till Marie Jonsson via sms/tel: 0734-232376 eller mail: majsankj@hotmail.com

Anmälan sker senast 23/4!

VARMT VÄLKOMNA!

Utlämning Vax o Ramar

Vår hovleverantör Sven-Erik från Börta Bigård har nu levererat vax och ramar till Aludden! Anders kommer finnas på plats på söndag den 17:e mars mellan 11:00-12:00 för de som önskar hämta!