Skyddsområde amerikansk yngelröta

Jordbruksverket har nu tagit beslut om att instifta ett skyddsområde efter utbrott av yngelröta. Se bifogad bild och länk för ytterligare information.

Detta innebär att medlemmar med bisamhällen inom skyddsområdet inte kan använda sig av slungrummet på Aludden för att minimera risken för smittspridning. Tidigare beslut om områdesgräns upphör därmed också.

Skyddsområde yngelröta

Länk till Jordbruksverket:

https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodlingbitillsyn/kartoroverskyddsrespektiveovervakningsomradenmedavseendepaamerikanskyngelrota.4.2a92981616b205ba67f84eae.html

Bifor & Socker

Det är nu slut på Bifor i föreningslokalen på Aludden för i år. Det finns fortfarande socker kvar samt glasburkar i 350 resp 500 gram. Vi har även några lådor Apifonda kvar, bra att ha hemma om det behövs till våren.

Informationsträff Yngelröta

Hej biodlare,
med anledning av förekomsten av yngelröta i kommunen så kommer vi att hålla ett möte/föredrag om vad som gäller i sådan här fall.

Sören Hansson, bitillsyningsman i Lerum, Ida Alfredsson, bitillsyningsman i Vårgårda, samt eventuellt Ingemar Gross, bitillsyningsman i Alingsås kommer att närvara.

Vi kommer att hålla till i föreningens lokaler i Kolboryd, Kolborydsvägen 28, 443 92 Lerum.
Tid: lördag 29/8 kl. 10.00-12.00.

Nu är det ju så att det är inte bara mellan bin som sjukdomar sprids, så för att vet hur vi ska lägga upp mötet så behöver vi veta hur många som kommer att deltaga.

För att lösa detta ber jag er att så snart som möjligt svara med namn på de som önskar närvara. Svar görs på e-post: ordforande@lerumsbiodlare.se

Utbrottet av yngelröta aktualiserar behovet av att anmäla uppställningsplats hos länsstyrelsen.
Om du har bin på en plats som inte är registrerad så bör du anmäla det snarast.
Det är en åtgärd som förutom att det är ett av de få myndighetskrav som ställs på oss biodlare, ökar säkerheten för både dina och andras bin.

Anmälan görs hos länsstyrelsen: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/djur/skotsel-av-djur/biodling.html

Oxalsyra och Vax

Välkomna till vår föreningslokal på Aludden för årets uthämtning av Oxalsyra. Lördagen den 28 November, klockan 10.00-12.00. Kostnad 5 kr per samhälle. Glöm inte att behandla dina samhällen! 

Samtidigt har du möjlighet att lämna in dina ramar för smältning och tvätt. Dessa skall då vara packade i förslutna plastsäckar som är emballerade i kartong, exempelvis banankartong eller dylikt.

Årsmöte 2020

Årets årsmöte är planerat till den 12 November kl. 19:00

Pga pågående pandemi är platsen osäker och kommer att meddelas i samband med kallelsen. Möjligheten till digitalt möte finns.

//Styrelsen

Fixarträffar

Välkommen till fixarträff där vi hjälps åt att måla lite kupor och vaxa ramar samt annat som behövs runt föreningsbigården. Träffarna är på Kolboryd vid vår föreningsbigård.

Kom gärna på flera av träffarna, eller välj den som passar bäst.

19/8 kl. 18:00

22/8 kl. 10:00

26/8 kl. 18:00

Kontaktperson är Mikael Strömblad i föreningens styrelse. Mikael nås på telefonnummer 0706-490316.

För ytterligare information kring slungning och materiel se hemsidan: http://lerumsbiodlare.se/bigarden/foreningsbigarden/materielgruppen/

Bifor, burkar och socker

Nu finns Bifor och glasburkar i vår föreningslokal på Aludden. Försäljningen sker endast till medlemmar i Lerums Biodlarförening och det är först till kvarn principen som gäller. Vi har fått första delleveransen och sista kommer på fredag den 7 augusti. Då kommer det också finnas socker i säckar om 25 kg.

Priserna i år är:

Bifor: 190 kr / hink

Socker: 220 kr / säck

Burkar: 70 kr / kartong (finns 500g och 350g)

Betalning sker via swish till föreningens konto, instruktioner finns uppsatta i föreningslokalen.

För uthämtning och åtkomst till föreningens lokal kontaktas Mikael Strömblad i föreningens styrelse. Mikael nås på telefonnummer 0706-490316.

För ytterligare information kring slungning och materiel se hemsidan: http://lerumsbiodlare.se/bigarden/foreningsbigarden/materielgruppen/

Fixarträffar

Välkommen till fixarträff där vi hjälps åt att måla lite kupor och vaxa ramar samt annat som behövs runt föreningsbigården. Träffarna är på Kolboryd vid vår föreningsbigård.

Kom gärna på flera av träffarna, eller välj den som passar bäst.

19/8 kl. 18:00

22/8 kl. 10:00

26/8 kl. 18:00

Kontaktperson är Mikael Strömblad i föreningens styrelse. Mikael nås på telefonnummer 0706-490316.

För ytterligare information kring slungning och materiel se hemsidan: http://lerumsbiodlare.se/bigarden/foreningsbigarden/materielgruppen/