Biodlardag i Göteborgs och Bohus läns distrikt

Den 28 oktober har Göteborgs och Bohus län en Biodlardag på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Se program enligt länk nedan. Annons om arrangemanget finns i senaste Bitidningen och på distriktets hemsida      https://goteborg-bohuslan.biodlarna.se/

Sprid gärna detta bland intresserade. Intresset är stort så vi prioriterar medlemmar i SBR i första hand.

Finns det platser kvar efter 12 oktober kommer vi att förlänga anmälningstiden något.

 

Anmäl senast torsdag 12 oktober till anmalan.bidistrikt.gob@gmail.com

alternativt till Eva Carlsson 0707-314563. SMS går också bra.

OBS begränsat antal platser och först till kvarn gäller.

Deltagaravgift 300 kr/person. Betala i samband med anmälan till Studieförbundets Vuxenskolans bankgiro 473-4414. Skriv namn och Biodlardag som betalningsmeddelande.

171028 Biodlardagen program

Honungsbedömning

Vill du få din honung bedömd av vår kommitté?

Inom biodlingen har det länge funnits en honungsbedömning på föreningsnivå för att kontrollera att biodlarna kan behandla honung på ett riktigt sätt. En behandling, som ska resultera i en honungskvalitet som ska uppfylla ett antal krav på renhet, konsistens, vattenhalt, lukt, smak, färg och även förpackning.
Varje biodlarförening genomför årligen en bedömning av inlämnade honungsprov från medlemmarna. Denna bedömning ske enligt Biodlarnas honungsbedömningsreglemente.
Godkänt resultat vid honungsbedömningen är ett krav för få köpa Biodlarnas välkända etikett.

Du lämnar din burk till honungsbedömningskommittén senast under årsmötet den 23 November kl 19:00 på Floda allé 9, Floda. Kommittén består av Joakim Gudmundsson, Yngvar Thorardson och Eva Nisshagen

Honungsburk med tillhörande protokoll återfås vid oxalsyrautlämning på Aludden den 2 December mellan kl. 12:00-14:00

 

Honungsbedömningsreglemente

 

Vill du få din burk bedömd måste du sända med ett ifyllt Honungsbedömningskort.

Bedömningskort

Du behöver också uppvisa att Bihusesyn är genomförd

Bihusesyn

 

 

Vaxinlämning

Nu är det tid att samla ihop sina ramar och sitt vax för ursmältning och rensning inför kommande säsong. Undvik vaxmott och gör rent ramarna nu inför säsongen.

Vi finns i föreningslokalen på Aludden kl 12:00-14:00 lördagen den 2 december.

Läs mer på: evenemang

Årsmöte Lerums Biodlarförening

Välkomna till Lerums Biodlarförenings årsmöte 2017!

Mötet är den 23 November kl 19:00 i lokal på adressen Floda allé 9, Floda

För att beräkna rätt antal platser så sker anmälan till Marie på telefon: 073-4232376 vi behöver din anmälas senast den 20 november!

Glöm inte av att delta i utlottningen av en drottning genom att senast under årsmötet lämna in din årsrapport. Om du inte kommer till mötet går det bra att även skicka den till Joakim innan mötet och du medverkar på så sätt i utlottningen.

Du som önskar få din honung bedömd av  honungsbedömningskommittén lämnar din honungsburk på årsmötet och får den åter tillsammans med bedömningsprotokoll vid oxalsyrautlämningen.

Humledrottningen

Tv tips på måndag!

Från det att hon kryper fram i vårsolen tills hennes korta liv tar slut i höstens frost får humledrottningen kämpa för sin och larvernas överlevnad. Kring hennes bo på en alpsluttning är det aldrig lugn och ro.

Kunskapskanalen:

Måndag 4/9 kl. 21.00

Mysteriet med massdöd av bin är löst

I USA och Europa dör bin över stora arealer. Den mystiska massdöden har nu fått en förklaring. Två olika forskargrupper, en från det brittiska University of Stirling och en från ”Institut national de la recherche agronomique” (INRA) har oberoende av varandra dragit slutsatsen att två typer av pesticider dödar honungsbin och humlor.

Läs mer på: Massdöd av bin

Bekämpning av Varroa

Nu finns information om bekämpning av Varroa upplagt på hemsidan under rubriken ”Bin&Biodling”.

 

 

Vi kommer att genomföra myrsyrabehandling på kuporna i föreningsbigården på måndagsträffen!

Välkomna

Ympning av honung

Nu finns en beskrivning av hur ympningen går till i en steg för steg instruktion som tidigare varit införd i bitidningen. Du hittar detta på hemsidan under rubriken ”Bin & Biodling”

 

Lycka till!!!