Dragväxter

skriv in den växt du söker i sökrutan, eller sortera genom att klicka på pilarna

släkteartsvenskaNektarpollenhonungsdagg
Acercampestrenaverlönn32
Anemone nemorosavitsippa, luck, vitlockor , tjälblomster , fagerblomma , vitmeja , vitves , vitvärv , lock , logha , grålock , hwidhwidhe , hvitve , hvitvese , hvitvese, hvitvira, hvittuppor , , , vitveva ,vitsymmer , vitskymmel , vitskymmelgull , vitsemmergull , fagringsros , hvitbjälla, fagerblomma , vitblomma , vitblomma , tjältoppa , majblomma , tjälblomma , purpurkällblomster, källblomma, tjäletuppa, tjälblomma02
Aquilegia vulgarisakleja, Tyska klockor, åkerleja 11
Aster-5 arter i släktet aster
12
Berberislycium L.berberis23
Berberis thunbergiihäckberberis22
Betula-björk012
Betula nanadvärgbjörk, vivang, fredagsbjörk, fjällrapa, klingris, rypris, långfredagsbjörk01
Betulapendula, B. alba, B. platyphylla, B.pendula var. lapponica , B. pendula var. carelica B. verrucosa var. lapponica B. verrucosavårtbjörk, slöjdbjörk, mausurbjörk012
Borago officinalisgurkört, stofferblommat32
Brassicanapuskålrot, rapsat , gotlandsrova , spillrovat , , 33
Brassicanapus subsp. napus ( B. napus subsp. oleifera , B. napus var. napobrassica ,B. napus var. oleifera, B napobrassicaraps33
Brassica hirta, vitsenap33
Calendula officinalis,( Caltha officinalis)ringblomma, ringeblomma, ringelblomma, solsivker, läkeringblomma11
Calluna vulgaris,( Erica vulgaris )ljung, lyng , löng, graune , rossling, moris, liong, liwngh, hästljung, gröne, grånn, gränne, morisä, rapsrise, rassbärris, raspgräs, hedrise, klädeskvastljung, lögn32
Caltha palustris ssp palustris,( C.minor, C. palustris subsp. minor )kabbeleka, bäckjeblomma, bäckros, falsk kärlek, fålsungefötter, trimjölkgrös, mjölkblomster, mjölkrosor, kabelek, kabbalök, klådblomster, näckblomma, klådnäve, näcktobak, näcktobak, skinnarkärinblomma, skopbomma, skovblomma, skovtoppa, svadtoppa, torskblomma, vattublomma, vattublomster, krabbelök, eggblomma, gulnacke, näcktuppor, tremjölksgull, skabbrosor, skitsolöga, skogstjärnros, bofösros, bäckblomma, gul majblomma, källblomster, källkristeblomma, kallkällblomma, källtoppa, svallblomma, tjälblomster, vattublomma, vattugräs, hästhov, fålsugefötter, tjälblomma, midsommarblomma, sårblomma, bäcktoppa, smörfärga, tort smörblomster, smörgåla, solöga, tremjölksblomma, tremjölksgräs, vattsblomma, vattskåpa, sårrosor, skovros, kalvleka, smörblomma22
Carpinus betulusavenbok, annbok, vitbok 02
Cichorium intybus var. intybuscikoria, vägvårda . solvända . järnört .endivie-sikorie . blåblinka .blåbinke .blå järnört . . . .12
Coriandrum sativumkoriander, kinesisk persilja31
Corylus avellana, ( C. avellana f. aurea; C. avellana f. contorta; C. avellana f. fusco-rubra; C. avellana f. heterophylla; C. avellana f. pendula; C. avellana var. aurea; C. avellana var. contorta; C. avellana var. fusco-rubra; C. avellana var. heterophylla; C. avellana var. pendula; C. heterophylla )hassel, vanlig hassel-21
Crocus vernus (L), ( C. albiflorus Kit. ex Schult.,)krokus, vårkrokus, vårsaffran13
Cucumis sativus
gurka33
Cucurbita pepo, (C. melopepo )pumpa, prydnadspumpa, vintersquash, spagettipumpa,22
Cucurbita vegitable spagettispagettipumpa


Daphnemezereumtibast, tivelbast , kivitbast, tjurbast, tisbast , divelblast, källarhals , källerhals, pepparbuske, taisbast , tivelbast, tivebark, tived, tive, trollbärsbuske , tjurbast22
Echinops sphaerocephalusbolltistel21
Epilobiumangustifoliummjölke., almecke,almokke, almocke, berghampa, bockramm, bomullsgräs, brudabloss, brudfackla, duntrav, eldmärke, elgstjelk, getstabb, kalfrumpa, himmelgräs, himmelsrikesgräs , hömjölke, högmjölke, ilbrand, Illermjölk,ilmjölke, ållenmärke, rallarros,råbockegräs, råmjölksgräs, kropp, kalvrumpa, mjölkört, miltjamilor, mjölkgräs , mjölkört, praktduna,räfrumpa , rävrumpa, rävsvans, skogsbloss, stort vidjegräs med skidor,vidjegräs, vidjegräs med purpurblomma, åldermjölk, älgerams33
Fagopyrum esculentum, (F. sagittatum, Polygonatum fagopyrum, Polygonum fagopyrum)bovete31
Filipendulaulmarina,( F. ulmaria. Spiraea ulmaria, Ulmaria pentapetala)älggräs,brake, aleskogsgräs, algräs, bigräs, bittegräs, bottengräs, byttgräs, böttne, hälkovan, johannisört, kallgräs, karsöta, karört, kassöta, loktgräs, luktgräss, manngräs, mjödört, mjöört, brake, möltagräs Persmässeblomster, mörtagräs, älgört, ärkråkgräs, ölgräs, Majgräs-1
Fraxinus excelsiorask011
Galegaofficinalis,( G.bicolor) getruta, getärt 33
Geum rivale var. rivale, (Bernoullia nutans (Crantz) Rafinesque, 1840, Bernoullia rivale (L.) Neck., 1790, Caryophyllata nutans (Crantz) Lamarck, Caryophyllata nutans (Crantz) Moench, 1794, Geum hybridum Wulfen ex Jacq., 1782, Geum nutans Crantz, 1769 nom. illeg., Geum pallidum Fischer & Meyer, 1845. Geum rivale ssp. eurivale A.Löve & D.Löve, 1948, Geum rivale ssp. islandicum Á. & D. Löve, 1961, Geum rivale var. luxurians Tratt., 1823, Geum rivale f. virescens Lilja)humleblomster, brudgum, brud och brudgum , baggpungar , fårpuppor, fårkummer ,kopatte, slåtkullor , kattballar , slåtkullor, snusgubbar, sammetyspungar , starrmurre fårpungar, , mormors nattmössa, Jungfru Maria snusdosa22
Helianthus annuus ( H. lenticularis )solros22
Hepatica noblis,(H. nobilis, Anemone hepatica , Anemone triloba)blåsippa, blålock , blåves , blåveror , killingeblomma , , 02
Hippophae rhamnoideshavtorn, havstörne , finnbär11
HyssopusofficinalisIsop31
Lavandula latifolia (Medik.),( L officinalis var. spica, L. spicata., L. spica )lavendel, kamfer-lavendel. 32
Leonurus cardiaca ssp cardiacahjärtstilla, åkernäta,bonässla31
Ligularia-x arter i släktetstånds11
Lotus corniculatuskäringtand, kattklor , björneklor, gulhane , göksmör, käringgigel , tuppnäbb , Gigselärt, gulvial ,käringtuppor, kärringtänder, hanutuppor, gålhönor, getklöver, gambkulltänner , gamkulletänner 22
Lythrum salicariafackelblomster, fackelros. kattrumpa, åmärke, strandfackla, strandljus, strandblomster 32
Malusdomestica ,(M. pumia, M. sylvestris subsp. mitis )apel, äppelträd, äpple, trädgårdsapel, kulturapel23
Medicago lupulinahumlelusern, humlelucern, hmleluzern, humlemäre, humlevälllin21
Mentha -7 arter i släktet mynta13
Muscari botryoidespärlhyasint21
Myrica galepors,körning, tjärning, Pelle på strand, svinfors, porsen, purs, sjöpest, killingbuske, killinggräs, -1
Nepetax faasseniikantnepeta


Nymphaea alba ssp alba, N. odorata, N. alba subsp. melocarpa, Castalia alba , Castalia speciosasydnäckros, vit näckros , aborragräs , blocker , bäckaros , hvit åkanna , hårstreingsrot , hästskoblomma, hästskoblad , kanneblad , kärrosor, läblomma , näckeblad , näcktuppar, näckieblad , tjärnblomster, tjärnrosor, sjöblad , sköldblad. skällenblad , sjöollon , sjölilja , syöbladh , vattentulpan, vämblad, ådocka11
Nymphaea alba ssp candida, N. candidanordnäckros, nordlig vit näckros
32
Ocimum basilicum ,( O basilium, O bullatum , Cymum basilium)basilika


Origanumvulgarekungsmynta, oregano, konungagräs, märrmynta, konig, dosta, vild mejram, fjärtmynta, konung, kungsmejram, gemen dosta, konungsört, spansk humle, vild majeran22
Petasites hybridus, P. officinalis, P. ovatus ,P. vulgaris, Tussilago petasitespestskråp, pestillenrot, pestrot, rödskråp pestilleört33
Phacelia tanacetifolia, P. tripinnatahonungsfacelia , honungsört, knippört31
Polemoniumcaeruleumjakobs stege, blågull , kosjuss, blåljus32
Prunusaviumsötkörsbär, vildkörsbär, fågelbär, sötkörs, fågelkörsbär, kersbärsträd22
Prunuscerasiferakörsbärsplommon, svartplommon22
Prunusspinosaslån.slånbär. stärkebär, körner, slår 23
Pseudofumaria lutea, Corydalis luteagul nunneört, handnunneört 21
Ranunculusacris ssp acris, R. acersmörblomma, skarpmöja, majblomster, midsommarblomster, smörört, gullskålar, somöjor, solögon, midsommaruppar, gåsblomster, smörblomster12
Reseda napusreseda23
Rhododendron tomentosum, Ledum palustre, Ledum spinosaSkvattram, dypors, bockhorn , bockpors , dypors , geitpårs, getblomma, getpors, hästpors, klammerris, klipphals, klädpors , kägrabuske , källpors, , luspors , myrkrona , myrkull, myrpors, myrris , pors, porsris , skvattronris, skvackor , skvikra, skväckare, skväckla, skvärka, svinpors, vild skogsrosmarin, vildpors, vägglusgräs, väggluspors, lummer, skvikra , 23
Ribesnigrumsvarta vinbär, tistron, distron11
Rubussubgen. Rubusbjörnbär


Rubus -10 arter i släktet rubusar (eg. >100)33
Salixcaprea var capreasälg, palmträd , sall, sädesträd, säld. sälle23
Salix-flertal arter av släktet salix33
Salvia officnialissalvia (äkta), luktsalvia, lukteblad, balsamblad (kryddsalvia ?)23
Sambucus nigrafläder, äkta fläder,vanlig fläde, fuglebärsträ, fulbom, hyl, hyllebär, hylleträ, europeisk fläder, -1
Sedumacregul fetknopp,allvif, bergknopp , ,bitterknopp , bitter bergknopp , fråssgräs, gul getknopp, haneknop, harfläsk, harefläsk, hållegräs, hällborrar , helleknopp , hällegräs , klippknopp ,munkpeppar pallgräs, skosmörjegräs , skokräm, skosmörja , Sankt Hans lök ,stenpryd, stenpeppar, stenört , , skörbiuggskopper, vargfläsk, vargafläsl, murpeppar , tandväcksgräs , then minsta bladlösa, vipegräs , tandvärksgräs ,32
Sedumtelephium ssp maximumvanlig kärleksört, fetblad, dunderlök, vanligt fetblad, huslök, bockenbläcke, käringkål31
Sinapis arvensis ( Brassica sinapistrum, Brassica.campestris , Brassica arvensis, S. arvensis var. ambigua , S.arvensis var. hispida ,S. arvensis var. orientalis ,S, orientalisåkersenap, prästekål, åkerkål, svinkål , gulört22
Solidago virgaureagullris, tysenfryd, jungfruris, rävtunga, gulris, gyllengroört12
Sorbus aucuparia subsp. aucupariarönn, runn 22
Symphytum officinalevallört, äkta, valla, svartrot, vällerot, läkelserot, sårläkia, sårläkeblomster, sliggerot, benvällerot, blodstilla, fetrot, groört, grodört, Kung Salomos rot , läkegräs, slingrot, fetört, benvälla 31
Taraxacum -> 1000, 12 grupper i släktet maskrosormaskrosor


Thalictrum aquilegifoliumaklejruta


Thymus -4 arter i släktet timjan21
Thymus pulegioides ( T pulegioides subsp. chamaedrys, T chamaedrys)stortimjan. bredtimjann

Thymus serpyllum subsp. serpyllum ( T. serpyllum subsp. angustifolius , T serpyllum, T praecox arcticus )backtimjan, backhumle, backte, feldthymian, fälttimjan, jomfru Marie senghalm, jordhumle, kolnae, kunnela, kvendel, ruusört, skogstimjan, svarthö, turkisk timjan , vild poley, Vild timjan, vårfrusänghalm31
Thymus vulgariskryddtimjan, timjan, trädgårdstimjan 21
Trifolium incaratum blodklöver, crimsonklöver33
Trifolium pratense Lrödklöver, honungsblomster, mjölontuppa, rödkolla, rödtuppa, rödväppling, smäregräs23
Trifolium repensvitklöver, vitväppling , vitkullor 31
Tussilago farfarahästhov, adelsrova, brösttobak, trustblomma, folafötter, fålafötter, frustablomma, hin ondes blomma , hin ondes blommä, hin ondes rofva, hostört, hästho, lerblad, lungbota, läkieblad, majblomma, mjölkblad, märgelört, skarfvagräs, skomma , skommen , skroma, skråp , surblad , tandvärksbota, tjälablomma , tussilago ,
åsnehov
22
Ulmus scabra ssp glaba. U. montanaalm, skogsalm111
Vacciniummyrtillus, V. frondosum , Myrtillus nigrablåbär, blåbärsris, bölljon, klöngon, lettbär. sarremuörje, sirremuörje, skogsbär, skvallebär, skvallerbär, slinder, slinnen, slundron. , slyndron, svälton, slinner, slynnon, klögen,, slyngon, slinnen , blåbärsbuske22
Vaccinium oxycoccos, V. oxycoccos subsp. vulgare. V. hagerupii. V. hagerupii, Oxycoccus. quadripetalus, Oxycoccus palustris, Oxycoccus guadripetalus, Oxycoccus major, Oxycoccus microcarpus , Oxycoccus gigastranbär, tränjon, myrbär, trennber, tränbär, tranvaksin, tranubär, trönubär, trånjon, guldsmedsbär, brunbär, mossbär, tuvbär, tränjon, tranjuter, myrbär,11
Vaccinium -ca 400 arter i släktet skogsbärnp
Vaccinium vitis - idaealingon, Skogens röda guld ,kröser ,linbär , tyssling , kröson , krösa , 31
Zea maysmajs, jordgubbsmajs01
Producerad av hounungochbin.se