Inledning växter

Allmänt om dragväxter

Dragväxter kallas de växter bin och andra insekter hämtar nektar, pollen eller honungsdagg från.

Det finns fler bra böcker som tar upp värdet för olika växter, liksom en del websidor.

I många listor finns nektarvärde i kg/Ha angivet. Nu är det ju sällan vi har tillgång till någon Ha lavendel eller krokus så det kan vara en kompletterande upplysning.

Även om man endast har tillgång till en trädgårdstäppa kan man välja växter som år intressanta för bina. Välj då gärna växter som blommar tidigt och ger pollen. På våren finns ett stort behov av pollen från flera olika växter för att ge ett fullgott foder till ynglet.

När det gäller t.ex maskrosor finns det ca 1000 arter i Norden, varav ca 600 förs till gruppen ogräsmaskrosor. Troligtvis är alla dessa goda dragkällor och ger pollen och nektar. Enligt uppgifter ger maskrosorna endast nektar på förmiddagen.

När det gäller björnbär (Rubus ) finns det ca 80 arter, vissa mycket lokalt. De anses som goda dragkällor.

Hassel brukar anges som en viktig källa för pollen på våren. Bina hämtar också stora mängder. En analys av pollenet visar dock att det saknar de nödvändiga aminosyrorna som behövs för yngeluppfödningen.

I tabellen finns inte blomningstid angiven eftersom den varierar starkt efter geografiskt läge och det aktuella klimatet

Vad man kan göra.

Om man har bina hemma i en trädgård kan man välja växter som är attraktiva för bina. Man kan också odla växter som ger tidiga pollentillskott.

Länkar

Allt om Biodling, dragväxter (http://alltombiodling.se/bivaxter) här finns de viktigaste Svenska växterna samt deras värde och blomningsperiod.

Lilla Bi (http://www.lillabi.com/?page_id=714 ) lite drygt 1000 växter världen runt. . Cirka 100 lite utförligare beskrivna.

För mera (allmänna ) uppgifter om olika växter är Den virtuella floran en god källa (http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html )

Litteratur

Biplanteflora Finn Christensen (1984, på danska)

Bisyssla Joachim Pettersson (2015)

The flowers honey comes from, Eva Crane (1979)

Producerad av hounungochbin.se