Föreningsbigården

Mycket av det vi gör i vår biodlarförening sker genom olika arbetsgrupper. Du som medlem är varmt välkommen att engagera dig i valfri gruppering. Nedan beskrivs varje grupp kortfattat av respektive kontaktperson.

Skötselgruppen

Materielgruppen

Producerad av hounungochbin.se