Inledning

Åter till biåret

Biåret börjar egentligen på sensommaren eller tidig höst. Då föds de bin som skall övervintra. Det gäller således att få fram många och friska bin i slutet av juli – början av augusti.  Bin som föds i slutet av augusti anses inte hinna bygga upp en tillräckligt bra fettkropp för att kunna bli bra bin som kan övervintra och ge början av samhällets utvecklingen på våren.

De flesta böcker om biodling börjar dock med vårutvecklinge. Anledningen är troligtvis att de vänder sig till blivande biodlare som förväntas skaffa bin under våren / försommaren.

För dem som har tillgång till Bitidningen har det under många år funnits en serie som haft lite olika namn (nybörjarspalt mm) Gå  gärna tillbaka 10-20 år, läs och jämför.

Producerad av hounungochbin.se