Lerum

Om Lerum

Lerum är en kommun i Västra Götaland med drygt 40 000 innevånare.

Centralort är Lerum.

Vi har goda kommunikationer genom ett utbyggd kollektivtrafiknär som bl.a. omfattar fem pendeltågsstationer.

Natur

Kommunen har stora arealer odlad mark samt skogsmark. Det finns också flera större och mindre sjöar.

Några utflyktsmål

Säveåns dalgång

Ett område med mycket blommor och vacker natur. Finast kanske på våren när vitsipporna blommar.  Lätt tillgängligt med pendeltåg . Går mellan pendeltågsstationerna Stenkullen och Floda.

Härskogen

Ett stort friluftsområde med flera markerade  motionsslingor. Njut av medhavd  fika vid någon av sjöarna.

Nääs slott

Besök gärna slottet och upptäck hur det högre ståndet kunde leva när det begav sig. I närheten av slottet finns också ett fält där man bland annat firar midsommar.

Nääs fabriker

Verksamheten vid Nääs fabriker har övergått från textilindustri till att bli ett företagshotell. Miljön är bland annat skildrad i filmen ”Tuppen”.

I anslutning till fabrikerna finns en bevarad  bebyggelse av arbetarbostäder. Här finns också Sveriges troligtvis minsta fungerande biograf med 24 sittplatser.

Övrigt

Byalag, hembgdsföreningar mm har också sevärda objekt.

Länkar

Lerums kommun

Tollereds biograf

Nääs slott och slöjmuseum

Producerad av hounungochbin.se