Slungrum- och materielansvarig

Slungrummet på Garveriet lånas ut i begränsad omfattning till medlemmar i föreningen. Med begränsad utlåning avses att det ej skall användas i kommersiellt syfte och enbart för småskalig slungning. Bokning och kvittering av nyckel samt larmkod sker genom nedanstående kontaktperson. Du som lånar slungrummet ansvarar för att lämna det helt, rent och iordningställt.

Materielansvarig ansvarar för att all utrustning som föreningen behöver köps in, underhålls, förvaras och finns tillgänglig då den behövs. Föreningen har en hel del utrustning, t.ex. bikupor och verktyg. Vi har även skyddskläder att låna ut t.ex. vid besök av skolklasser. Materielansvarige ansvarar även för att ramar med gammalt vax skickas till rensning (ursmältning) och att nya och gamla ramar trådas och förses med vaxmellanväggar.

Arbetet inom innebär en hel del praktiskt fixande: snickeri, målning, trådning, vaxning osv. och hjälp tas tacksamt emot.

Du som tycker det är roligt att fixa och trixa är välkommen!
Hör av dig till:

Mikael Strömblad

070 649 03 16

Producerad av hounungochbin.se