Bekämpning av Varroa

Att vi biodlare hjälps åt att kontrollera och behandla våra bisamhällen mot Varroa kvalster är mycket viktigt. Kvalstret är ett av de största hoten för honungsbin och det är direkt avgörande hur biodlaren kontrollerar och behandlar bisamhället för dess fortsatta överlevnad. 

Det finns några tillgängliga skrifter utgivna för att hjälpa biodlaren i hur och när på året kontroller och de olika behandlingsmetoderna genomförs. Läs mer i följande skrifter:

Bekämpa Varroa

Varroabekämpning med ekologiska metoder

Producerad av hounungochbin.se