Vårgenomgång

Åter till biåret

uppdaterat 17-03-26

Se olika läroböcker samt föreningens blogg.

Vädret för vårgenomgången bör vara lugnt och temperaturen helst över 10°C

Vårgenomgången syftar till att undersöka samhällenas status och göra eventuella justeringar.

Det innebär bland annat:

Att se till att det finns tillräckligt med foder. Det kan ta en viss tid innan bina kan dra in tillräckligt med nektar för att föda samhället. Eventuell stödfodring enligt förra avsnittet.

Att se till att det finns utrymme för drottningens äggläggning. Drottningen kan lägga lite ägg hela året men det är först när det blir tillgång till färskt pollen i tillräcklig omfattning som det blir någon fart på äggläggningen. Normalt sammanfaller det med salixarternas blomming ( Sälg, videarter, jolster).  Många biodlare ser hasseln som en god pollenkälla. Det är riktigt att hassel ger mycket pollen som bina samlar. Pollenet innehåller mycket protein, men det saknar de aminosyror som behövs för yngeluppfödningen.

Spräck inte yngelklotet genom att sätta in nya ramar i klotet.

Skrapa gärna av täcklocken på fodret närmast yngelklotet så att bina kommer åt fodret lättare.

Samhällen som är mycket svaga brukar ha svårt att hinna ikapp under säsongen. Ha dock lite is i magen och vänta några veckor för att se om yngelsättningen startar. Sedan får man ta ställning om samhället skall avlivas, slås samman med ett annat samhälle eller förstärkas med yngel och bin från något annat.

Mörka ramar kan ersättas med nya, helst utbyggda ramar.. Anledningen anges vara att kokongreser anses minska cellstorleken och inte medge att yngel utvecklas tillräckligt bra.

 

 

Producerad av hounungochbin.se