Vår

Åter till biåret

Vårens ankomst varierar olika år, men tycks komma tidigare vart efter. Det är därför svårt att ange någon tidpunkt.

För ingrepp i samhället bör man dock vänte tills bina varit på rensningsutflykt och löst upp vinterklotet.

Följ gärna anvisningar i läroböckerna.

Vinterförluster

Vinterdöda samhällen bör tas bort. Eventuella ramar med kvarvarande foder bör ställas så att bin inte kan komma åt dem  för att undvika att eventuella sjukdomar sprids. Om samhället dukat under för att det varit svagt, visefall eller liknande kan man använda  överblivna  foderramar att förstärka andra samhällen i den egna biården eller till avläggare. Om samhället dukat under av varroangrepp rekommenderas det dock inte. Visserligen är varroakvalstren borta med risken för att det finns virus i vaxet bör inte underskattas.

Foder

Samhällena förbrukar olika mängd vinterfoder. Ett sätt att garantera att de har tillräckligt med foder innan draget ger tillräckligt tillskott är att flytta över foderramar från ett samhälle som har överskott till ett samhälle som har brist. Cellocken kan rispas lite så kommer bina löttare åt fodret. Var noga med att drottningen inte följer med.

Om man inte har ramar att flytta kan man ge foderdeg ovanpå ramarna,  ( T.ex. en portion Apifondia). För att kunna lägga på taket kanske man måste sätta en tomlåda ovanpå täckplasten innan man lägger på taket.

Bottnar

Ett vanligt svar när man frågar biodlare vad de skall göra är att byta botten. Det gör man för att få bort vinterdöda bin , mögel mm. Behovet är störst om man har fasta bottnar som endast ventileras genom flusteröppningen. Nätbottnar brukar inte ha  så stora problem med mögel i nedfallet.

Om man har uppstaplingskupor ställer man en ren botten på sidan av samhället och lyfter över det, tar bort den gamla bottnen och skjuter samhället på plats. Den gamla bottnen skrapas ren och kan användas till nästa samhälle.

Den som har trågkupor kan skrapa ut nedfallna bin genom flustret med en kupskrapa, Det är ett verktyg som påminner om den man skrapar ur vedspis med, men så låg att den går in genom flustret. Noggrannare rengöring får anstå till vårgenomgången.

 

 

 

 

Producerad av hounungochbin.se