Årsmöte

Du som medlem i Lerums Biodlarförening kallas härmed till årsmöte.

Tid: Torsdag den 17 November kl. 18:30
Plats: Garveriet, Floda

OSA senast den 7 November då föreningen bjuder på fika.

Se kallelse per e-post för detaljer. Om du saknar kallelse kontakta styrelsen genom formulär på hemsidan.

Välkomna

Styrelsen

Bigårdsträffen på måndag flyttad

Det blir bigårdsträff på onsdag 31.8 istället för på måndag på grund av vädret denna vecka! Startar kl 18.
Planen är att märka två drottningar som bina dragit upp själva, och stimulera äggläggning så det blir många bin till invintringen om två veckor.
Ett samhälle ska vi slå ut för där är bara ”puckelceller”.
Föreningen bjuder på kaffe / te.
Välkomna!

Bigårdsträff nu på måndag

Nu på måndag den 15/8 kl 18 ska vi äntligen ha bigårdsträff på Kolboryd.
Johan Aga berättar om sommarens kamp för att få nya samhällen efter Nosema-utbrottet.
När vi tittat efter de nya drottningarna kan vi prata om egna erfarenheter och ”bi-upplevelser” från sommaren.
Föreningen ordnar kaffe o te. Tag med eget tilltugg!
Välkomna!
Britt-Karin Persson

Tillgång till Slungrummet

För att få tillgång till slungrummet på Garveriet behöver du vara medlem i förening och sedan boka tid med Mikael som sköter bokning samt utlämning av instruktioner om hur du tar dig in i lokalen.

Se hemsidan för info: http://lerumsbiodlare.se/bigarden/foreningsbigarden/materielgruppen/

I slungrummet finns även burkar om 350g samt 500g till försäljning. Var noga med att swisha betalningen innan du lämnar rummet samt var noga med att bara ta så många lock som du har köpt burkar. Priser och instruktioner hänger på väggen i rummet.

Bifor inköp

I vårt nya slungrum har vi inte plats att ta hem större mängder av Bifor likt tidigare år, samtidigt har priserna ökat markant i år och föreningen kan då inte genomföra liknande inköp som gjorts under senare år.

Däremot så har vi tagit fram en lösning för dig som önskar köpa Bifor och få det levererat till Floda och utanför vår nya lokal.

Genom att fram till söndagen den 14 augusti swisha beloppet för de biforhinkar du önskar köpa genomför du en beställning, uthämtning sker söndagen den 21 augusti kl. 11.00-12.00 utanför vårt nya slungrum på Garveriets område i Floda. Du kan enbart beställa genom att swisha i förväg och det förutsätter att du även kan hämta dina hinkar vid angiven tid.

Gör så här:

1: Swisha till: 123 680 28 21 (Mottagare: Lerums Biodlarförening), senast den 14 augusti.

2: Belopp: 225 kr per hink (obs nya storleken på hink i år är 12,5kg)

3: Meddelande: Bifor x hink Namn Namnsson (x är antalet hinkar)

4: Hämta din beställning den 21 augusti kl. 11-12 på Garveriet

Visning av det nya slungrummet på Garveriet

Nu är slungrummet redo att tas i bruk. Micke provslungar i veckan och på torsdag den 7.7 kl 18.00 är alla medlemmar välkomna till Garveriet för att officiellt inviga slungrummet. Vatten är indraget och nycklar finns i nyckelskåpet på utsidan. Nu är det alltså fritt fram att boka slungning. Bokning av slungrummet sker som förut via Micke. Skicka ett SMS till 0706 490316 så får ni instruktioner via mail.
Glädjande nog är kuporna på Garveriet fylld med bin igen från avläggare från Kolboryd.
Allt materiel på Aludden är också flyttat till Garveriet så burkar och lock finns på plats.

Välkomna på torsdag.

Flytt av slungrum

Nu har slungan och avtäckningsutrustningen lämnat Aludden och finns på Garveriet i Floda. Flytten pågår och några saker kvarstår innan allt är inkopplat, men enligt plan skall det gå att slunga från och med Juli och den planen kvarstår.

Ingen slungning i juni

Det nya slungrummet på Garveriet håller på att ta form. Kakling och klinkning av golv blir klart nästa vecka. Tack Dan för ett fantastiskt genomfört arbete.
På onsdag den 8 juni kommer ett hågat gäng att flytta vår slunga och diverse andra saker från Aludden till Garveriet. Sedan väntar vatten inkoppling och elarbete innan det nya slungrummet står klart att tas i bruk. Vi är tvungna att lämna Aludden senast den siste juni. Vi arbetar därför för att bli klara på garveriet tills dess. Det betyder att föreningens slunga inte finns tillgänglig för slungning from den 8 juni och troligtvis fram till den siste juni. Instruktioner om hur vi bokar och hanterar slungan på Garveriet kommer att publiceras här senare i juni.
Med somriga hälsningar
Styrelsen

Saxat från bitidningen nr 6

Enkäten om övervintring genomförs i år för 14 året i rad.
Förra året hade vi ett rekordstort deltagande med över 3 100 svar och förhoppningsvis kommer det bli minst lika månmga i år. Jag hoppas därför att du vill bidra till att öka den kunskapen genom att besvara frågorna i enkäten oavsett om du har haft höga eller låga förluster eller inga förluter alls.
Enkäten tar ca 20 minuter att besvara. Länk till undersökningen ligger på biodlarna.se eller direkt på denna länk: https://www.bee-survey.com/index.php/695553?lang=sv

Svärmfångare sökes
Tredje säsongen är igång av tjänsten Svärmtelefonen- en automatsik tjänst som hjälper allmänheten att hitta biodlare som kan hämta eller fånga in svärmen.
Uppfyller du nedanstående är du välkommen att anmäla dig till svärmtelefonen:
Är medlem i Sveriges biodlares riksförbund.
Varit biodlare i minst tre år.
Genomgått en grundutbildning inom biodling eller på annat sätt förvärvar motsvarande kunskap.
Känner till och är uppdaterad om gällande lagstiftning för flytt av bin.
Samtycker att dina personuppgifter delas med sin förening och andra svärmfångare:
Anmäl dig som svärmfångare under medlemsservice på www.biodlarna.se

Bigårdsträffar inställda till midsommar

Tyvärr har många av våra samhällen inte klarat vintern. Båda samhällena på Garveriet dog under april månad och det är tunt på Kolboryd också. Föreningen har därför köpt in två samhällen som för närvarande står på Kolboryd. Där kommer de att bevakas och eventuellt stödfodras av Johan och Lasse. Därför är bigårdsträffarna för närvarande inställda i alla fall till midsommar för att inte störa uppbyggnaden av samhällena.
Ny information kommer att publiceras löpande.
Protokoll från senaste styrelsemötet här: Styrelsenhttp://lerumsbiodlare.se/wp-content/uploads/2022/05/Protokoll-Styrelsemote-5-2022-05-16.pdf

Producerad av hounungochbin.se