Varroanedfall

Åter till Biåret

Uppdaterat 2017-04-16

Varroakvalstret och dess inverkan på bisamhället finns utförligt beskrivet i andra källor. Det är därför inte meningsfullt att här gå in på någon närmare beskrivning.

Kvalstret har en global spridning och det är få onråden som hittills tycks vara fria (t.ex.  Island och Åland )

Vi kan utgå från att samtliga samhällen inom smittade zoner har kvalster.  Ibland kommer det uppgifter från biodlare att de inte funnit några kvalster i nedfallsprover eller vid drönarutskörning. Det är dock farligt att invaggas i någon falsk säkerhet.

I Sverige har forskning skett bland annat på Gotland ( Bondprojektet). För tillfället (2017)  sker en inventering för att hitta bisamhällen som utvecklats någon typ av motståndskraft / motståndsförmåga. (VSH )

Deltagande i VSH-projektet  innebär INTE att man skall hoppa över den traditionella undersökningen av nedfall i början av juni.

Antalet nedfallna kvalster per dygn utgör ett mått på angreppets storlek och avgör vilka metoder som bör sättas in.. Alla samhällen bör dock behandlas med oxalsyra på hösten, när allt yngel krupit.

Referenser:

Varroabekämpning med ekologiska metoder ( Jordbruksverket)

www.biodlarna.se/website1/20.0.0.0/1373/download_1373.php

Biodling med varroakvalster ( Ingemar Fries, utgiven av SBR)

Bitidningen nr 4 april 2017 angående VSH-projektet

VSH-bin

http://vshbin.se/

Producerad av hounungochbin.se