Bli medlem

Medlem blir du genom att fylla i medlemsansökan på SBR:s hemsida och ange Norra Älvsborg som distrikt och Lerum som förening. Du erlägger medlemsavgift genom kortbetalning alternativt skriver ut faktura i samband med medlemsansökan.

Klicka här för att komma dit: Medlemsansökan 

När du sedan erhållit ditt medlemskap och ditt medlemsnummer använder du detta för att registrera dig här på hemsidan för att få tillgång till föreningsspecifika delar. Detta gör du i menyn under rubriken ’Registrering’.

Observera att du behöver vara medlem och betalt medlemsavgiften före du har möjlighet att registrera dig här på hemsidan.

Producerad av hounungochbin.se