Nytt Datum för Oxalsyra och Vax

På grund av rådande kyla har styrelsen beslutat att flytta på utlämningen av Oxalsyran och därmed även Vaxinlämningen.

Nytt datum är Söndagen den 12 December mellan klockan 10-12 vid föreningslokalen på Aludden.

Läs gärna broschyren i tidigare inlägg om oxalsyrabehandling.

Några saker att tänka på:

  • Behandla med fingervarm oxalsyra så att den förångas i samhället
  • Behandla ej i för kall väderlek
  • Samhället skall vara yngelfritt och gärna i klot
  • Använd färdigblandad oxalsyra inom en vecka
  • Kan inte oxalsyran användas samma dag så förvara den gärna i kylskåp under tiden men värm försiktigt upp den till 30-40 grader C innan behandlingen

Inlämning av årsrapporter

Joakim Gudmundsson sammanställer Lerums årsrapporter och skickar in dem till Förbundet senast 29.11 2021.
Lämna rapporten antingen på sms 0709140173 eller använd bifogad blankett och skicka till Joakim.470989@telia.com
Detta ska lämnas:
Namn
Invintrade samhällen 2020
Vinterförluster invintrade samhällen
Honungsskörd totalt kg under 2021
Varför ska jag lämna in årsrapporten?

• Biodlarna kan presentera en säkrare statistik

• Pålitligare fakta om vinterdödligheten

• Jordbruksverket och EU får säkrare statistik om hur många bisamhällen vi har

Joakim har tystnadsplikt och gör en sammanställning av alla inlämnade rapporter inga namn kommer med, sen kasserar Joakim allt han fått.


Vaxinlämning den 12 December

Hej alla medlemmar i Lerums Biodlarförening!

Nu är det snart dags!

Lerums Biodlarförening erbjuder gemensam vaxinlämning i samband med oxalsyra utlämningen Söndagen 12 december kl. 10-12 vid Aludden.

Vax och ramar ska förpackas i plast och tejpas. Därefter placeras det inplastade paketet i en pappkartong. Vaxpaket tas endast emot om de är förpackade korrekt och med ifyllt sändningsformulär, som du skriver ut själv.

Utöver de kostnader som du kan se i bifogat dokument, tillkommer en avgift på 100:-/person. Denna kostnad är till Utby Maskin, som kommer att ombesörja omhändertagande och transport till MS Biredskapsfabriken i Töreboda.

Vill du ha ditt vax särbehandlat måste du även fylla i ett intyg för att du inte använder några kemiska preparat.

Glöm inte att fylla i din mailadress, då fakturan kommer att skickas via mail.

Oxalsyra

Utlämning av oxalsyra kommer att ske vid Aludden söndagen den 12 december mellan klockan 10:00-12:00.
Kostnaden är 5 kr per samhälle. Medtag egen glasburk. Doseringsspruta finns att köpa på plats om man inte har.

I samband med oxalsyreutlämning kommer också finnas möjlighet till vaxinlämning


OBS: Oxalsyran bör doseras inom två veckor efter utlämningen, helst vid mellan 0-5 grader celsius utomhustemperatur och direkt på bina i vinterklotet, inte på ramarna/vaxkakorna.
Använd ALLTID handskar och skyddsglasögon när du handskas med syror och ha alltid en flaska vatten nära till hands.

Vi kommer också att dela ut SBR:s nyligen framtagna bok ”Handbok i Bihälsa” kostnadsfritt till samtliga fullbetalande medlemmar i föreningen.

Här nedan en länk till en PDF om Varroabekämpning med ekologiska metoder:
https://www.biodlarna.se/app/uploads/2017/02/Varroabek%C3%A4mpning-med-ekologiska-metoder.pdf?fbclid=IwAR2RiDVg8RWnA_HiwlRgLApEExYDLtEm6u1YOyb22jPjgoqYzSGLbQ2Uq4k

Kallelse Årsmöte

Du som medlem i Lerums Biodlarförening kallas härmed till årsmöte.

Möteshandlingar samt kallelse skickas per e-post till föreningens medlemmars registrerade e-postadresser i förbundets medlemssystem. Kallelse publiceras även som information på föreningens hemsida samt i sociala medier.

Tid: Tisdag den 16 November kl. 19:00

Plats: Garveriet, Floda

OSA senast den 8 November, till ordforande@lerumsbiodlare.se , då föreningen bjuder på fika.

Årsmötet inleds med kort introduktion och berättelsen om Garveriet genom Jonas Brandström och årsmötet avslutas med en föreläsning med historiska inslag om biodling med bland annat halmkupa av Bertil Svensson.

Övrig information:

Årsrapporten tas med fördel med till Årsmötet och samlas där in av Joakim Gudmundsson som med diskretion sammanställer dessa för föreningen och skickar in till SBR. Har du inte möjlighet att närvara vid årsmötet går det att överlämna din årsrapport direkt till Joakim. Årsrapporten finns i Bitidningen, på SBR’s hemsida samt bifogas denna kallelse.

Årets honungsbedömning kommer att genomföras den 25 november, varvid honung med tillhörande honungbedömningskort kan medtagas till årsmötet för inlämning där.

Vaxinlämning samt utlämning av oxalsyra genomförs i år vid föreningslokalen vid Aludden Söndagen den 5 december mellan kl. 10:00-12:00. Då kommer även återlämningen av rapporter samt honung som genomgått honungsbedömningen.

Föreningen har också i samarbete med distriktet köpt in ”Handbok i bihälsa” till samtliga fullbetalande medlemmar i föreningen, denna kommer att delas ut vid utlämningen av Oxalsyran den 5 december. En tidig julklapp till dig som medlem!

Ytterligare information kring hur du packar och förbereder dina ramar för vaxinlämning samt detaljer kring oxalsyrabehandlingen kommer att publiceras på hemsidan i god tid innan det är dags. Så håll utkik på nyheterna på lerumsbiodlare.se

Väl mött på årsmötet

Saxat från Bitidningen

Sortera bort mörka vaxramar och skicka på rensning. Föreningen håller just nu på att kolla vilket det bästa sättet för att samla in ramar för rensning och omsmältning. Besked kommer.
Förse flusteröppningen med musskydd för att hindra ovälkomna gäster.
Om samhället är yngelfritt är det snart dags för oxalsyrebehandling mot varroa. Utdelning av oxalsyra är planerad till söndagen den 5 december mellan 10-12 på Aludden.
Se över din utrustning. Ta några timar och gör en kuplåder, spärrgaller m. m. så blir straten av nästa säsong gladare.

Bio för Biodlare den 7 oktober kl 19.00

Det finns fortfarande plats på biovisningen av filmen Earth-Muted som handlar om de svårigheter som användande av pesticider i fruktodlingar har ställt till med för biodlare och fruktodlare i delar av Kina. Svensk dokumentär 1:10 minuter. Kostnad 50 kr. Visas i Tollereds biograf. Anmälan till per.hassling@telia.com

Bio med Biföreningen

Torsdagen den 7 oktober bjuder Föreningen in till filmvisning av filmen Earth-Muted som handlar om bin och pollinering i Kina. Det är en dokumentär av Mikael Kristersson som fått mycket beröm och priser. Biljetterna kostar bara 50 kr (Föreningen sponsrar resten). Filmen visas på Tollereds biograf kl. 19.00.
Anmälan till per.hassling@telia.com. Det finns 24 platser. Om intresset är större så ordnar vi ytterligare visningar.
Välkomna

Filminformation

I en dalgång i Kina har de vilda pollinerande insekterna försvunnit på grund av överanvändning av bekämpningsmedel. Jordbrukarna tvingas pollinera sina träd för hand, flytta till platser där deras bin ska kunna överleva eller där det fortfarande finns vilda pollinatörer kvar. I tre fängslande livsöden fångas den sköra relationen mellan natur och människa och ett ekosystem på väg mot kollaps. Dalgången i Kina är inte unik. Det finns fler platser i världen där pollinatörer inte längre överlever. EARTH: MUTED är en föraning om vilken framtid vi har att vänta om vi inte ändrar vårt sätt att leva.

Saxat från Bitidningen

Kontrollera att drottningen fortfarande lägger agg, det är nu vinterbina ska födas.

Slå samman svaga samhällen så att de klarar vintern.

Slutskatta samhällena, men spara 10-15 % honung

Behandla mot varroa med exempelvis myrsyra. Lägg på en torr wettexduk ovanpå ramarna. 2 ml per ram dvs 40 ml om du invintrar på två lådor.

Byt ut mörka ramar mot fina ljusa.

Ta hand om din skattade honung.

Skördemarknad på Garveriet

Lördagen den 25 september blir det Skördemarknad på Garveriet. Föreningen har fått en fråga om vi vill medverka och berätta om bin, biodling och honung under den dagen. De som är intresserade av att medverka och i föreningens namn berätta kan höra av sig till per.hassling@telia.com.