Saxat från Bitidningen

Kontrollera att drottningen fortfarande lägger agg, det är nu vinterbina ska födas.

Slå samman svaga samhällen så att de klarar vintern.

Slutskatta samhällena, men spara 10-15 % honung

Behandla mot varroa med exempelvis myrsyra. Lägg på en torr wettexduk ovanpå ramarna. 2 ml per ram dvs 40 ml om du invintrar på två lådor.

Byt ut mörka ramar mot fina ljusa.

Ta hand om din skattade honung.

Skördemarknad på Garveriet

Lördagen den 25 september blir det Skördemarknad på Garveriet. Föreningen har fått en fråga om vi vill medverka och berätta om bin, biodling och honung under den dagen. De som är intresserade av att medverka och i föreningens namn berätta kan höra av sig till per.hassling@telia.com.

Bigården på Garveriet

Igår onsdag var Per Hassling, Johan Aga och Pär Andersson och inspekterade de två samhällen som står på Garveriet. Bägge såg fina ut med mycket bin, färska ägg och yngel samt observation av två pigga drottningar. Vi skattade 10 ramar lågnormal och tog bort skattlådorna. Nästa gång blir det invintring.

Saxat från Bitidningen

Månadens tips från Lennart Johansson utbildningsansvarig.
Kanske dags att sätta på en skattlåda till. Eller kanske den första? Tänk på att sätta den under den första alltså direkt på spärrgallret ovanför yngellådan. Blanda med utbyggda ramar och vaxmellanväggar eller enbart vaxmellanväggar.

Titta efter vice/ drottningsceller som är ett tecken på att samhället kommer att svärma. Titta även i precis påbörjade celler om de är bestiftade alltså innehåller nylagt ägg. Det tar 16 dygn för en drottning att utvecklas. På det sättet vet man ungefär när drottningen kommer att krypa ut.

Kontrollera att det finns pollen, eftersom det är en viktig ingrediens när ynglet ska matas.

Gör avläggare genom att dela samhället. Flytta vicecellerna till en ny låda, fyll på med ramar med ungbin och honungsramar. I den andra lådan får drottningen vara kvar med en yngelram och fyll på med utbyggda ramar. Den åtgärden minskar ofta svärmlusten.

När det är dags att skatta honungen. Kom ihåg att ramarna ska vara täckta med vax till 2/3 för att det ska vara dags att skatta. Det är ett tecken på att honungens vattenhalt är under 20%.

Enkät angående förluster under vintern

Det kom ett mail från Björn Gustavsson Bihälsokonsulent. Bra om ni tar er tid att fylla i enkäten:

Hej!

Som jag nämnt i Bitidningen genomförs det under maj månad en enkät om övervintringen 2020–2021. Enkäten aktiverades den 3:e maj och kommer pågå fram till 8:e juni.

Ju fler svar som vi får in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Jag hoppas därför att så många som möjligt vill ägna några minuter åt att besvara frågorna i enkäten oavsett storleken på förlusterna, dvs. oavsett om en biodlare har haft låga eller höga förluster eller inga förluster alls.
Jag hoppas att ni vill hjälpa till med att sprida informationen om enkäten bland era medlemmar.
Länk till enkäten är följande: https://www.bee-survey.com/index.php/754121?lang=sv

Med vänliga hälsningar
Björn Gustavsson
Bihälsokonsulent

Svärmfångare

I senaste numret av Bitidningen på sidan 12 finns en liten artikel om svärmfångare. Jag vet inte om vi har enskilda medlemmar som är anmälda dit. Men man efterlyser fler som vill ställa upp som svärmfångare. Det finns ett tel nr dit allmänheten kan ringa om de ser en bisvärm. Om det finns en anmäld svärmfångare i området skickas ett SMS ihop med tel nr till den som ringt till svärmfångaren. Man kan då ta kontakt och komma överens om att hjälpa till att fånga in svärmen.

Kontakta gärna Maj-Britt Järnvall, förbundsadministratör för Biodlarna, så hjälper hon er med att bli svärmfångare.
maj-britt.jarnvall@biodlarna.se
0142 – 48 20 02

Hämta vax och ramar på Aludden

Det finns fortfarande vax och ramar som inte är uthämtade på Aludden. Ni som känner på er att ni lämnat ramar till Börta ombedes att hämtade dessa och ert vax på Aludden. Kuvert med namn och faktura ligger på bordet. Ta kontakt med Mikael Strömblad på mail s_mickes@hotmail.com. Han bor på Nyebrostigen 24 och nyckeln till Aludden finns i ett nyckelskåp. Ni får koden av om ni skriver eller ringer 0706 490316

Per H

Styrelsemöte

Styrelsen träffades i onsdags i ett zoom möte. Bland annat fick vi reda på att vi troligen inte kan behålla vår lokal efter årets slut. Vi behöver alltså börja leta efter nåt som passar våra syften. En lokal där vi kan slunga, förvara materiel samt helst träffas och hålla möte. Inte så lätt som ni förstår. Styrelsen beslöt att bilda en lokalgrupp som består av Per Hassling Lasse Blomberg Annelie Nyberg och Pär Svensson. Om nån mer vill engagera sig eller har tips på möjlig lokal så hör av er till Per H per.hassling@telia.com.

I övrigt kommer protokollet snart upp på sidan

Per H

Bigårdträff

Hej. På måndag kl 18-20 samlas vi på Kolboryd för bigårdträff. Ta chansen att träffas runt kuporna och kontrollera tillståndet för våra bin.

Förra gången så observerades drottningar i alla kupor och yngelsättningen var i full gång.

Ledare är Britt-Karin Persson och Johan Aga

Välkomna

Ramar att hämta

Börta har nu levererat ramar och vax samt övriga beställda varor till vår lokal på Aludden. Materialet är uppmärkt med siffror och förnamn. På bordet ligger kuvert med namn och siffror som hänvisar till ramarnas och vaxets nummer. På tisdag kl 18-19 kommer lokalen att vara öppen för dem som vill hämta. För de som inte kan komma då ta kontakt med Micke: Skicka ett SMS till 0706-490316 så får du koden till nyckelskåpet hemma hos honom och komma och hämta själv.

Per Hassling