Inlämning av årsrapporter

Joakim Gudmundsson sammanställer Lerums årsrapporter och skickar in dem till Förbundet senast 29.11 2021.
Lämna rapporten antingen på sms 0709140173 eller använd bifogad blankett och skicka till Joakim.470989@telia.com
Detta ska lämnas:
Namn
Invintrade samhällen 2020
Vinterförluster invintrade samhällen
Honungsskörd totalt kg under 2021
Varför ska jag lämna in årsrapporten?

• Biodlarna kan presentera en säkrare statistik

• Pålitligare fakta om vinterdödligheten

• Jordbruksverket och EU får säkrare statistik om hur många bisamhällen vi har

Joakim har tystnadsplikt och gör en sammanställning av alla inlämnade rapporter inga namn kommer med, sen kasserar Joakim allt han fått.


Vaxinlämning den 12 December

Hej alla medlemmar i Lerums Biodlarförening!

Nu är det snart dags!

Lerums Biodlarförening erbjuder gemensam vaxinlämning i samband med oxalsyra utlämningen Söndagen 12 december kl. 10-12 vid Aludden.

Vax och ramar ska förpackas i plast och tejpas. Därefter placeras det inplastade paketet i en pappkartong. Vaxpaket tas endast emot om de är förpackade korrekt och med ifyllt sändningsformulär, som du skriver ut själv.

Utöver de kostnader som du kan se i bifogat dokument, tillkommer en avgift på 100:-/person. Denna kostnad är till Utby Maskin, som kommer att ombesörja omhändertagande och transport till MS Biredskapsfabriken i Töreboda.

Vill du ha ditt vax särbehandlat måste du även fylla i ett intyg för att du inte använder några kemiska preparat.

Glöm inte att fylla i din mailadress, då fakturan kommer att skickas via mail.

Oxalsyra

Utlämning av oxalsyra kommer att ske vid Aludden söndagen den 12 december mellan klockan 10:00-12:00.
Kostnaden är 5 kr per samhälle. Medtag egen glasburk. Doseringsspruta finns att köpa på plats om man inte har.

I samband med oxalsyreutlämning kommer också finnas möjlighet till vaxinlämning


OBS: Oxalsyran bör doseras inom två veckor efter utlämningen, helst vid mellan 0-5 grader celsius utomhustemperatur och direkt på bina i vinterklotet, inte på ramarna/vaxkakorna.
Använd ALLTID handskar och skyddsglasögon när du handskas med syror och ha alltid en flaska vatten nära till hands.

Vi kommer också att dela ut SBR:s nyligen framtagna bok ”Handbok i Bihälsa” kostnadsfritt till samtliga fullbetalande medlemmar i föreningen.

Här nedan en länk till en PDF om Varroabekämpning med ekologiska metoder:
https://www.biodlarna.se/app/uploads/2017/02/Varroabek%C3%A4mpning-med-ekologiska-metoder.pdf?fbclid=IwAR2RiDVg8RWnA_HiwlRgLApEExYDLtEm6u1YOyb22jPjgoqYzSGLbQ2Uq4k

Saxat från Bitidningen

Sortera bort mörka vaxramar och skicka på rensning. Föreningen håller just nu på att kolla vilket det bästa sättet för att samla in ramar för rensning och omsmältning. Besked kommer.
Förse flusteröppningen med musskydd för att hindra ovälkomna gäster.
Om samhället är yngelfritt är det snart dags för oxalsyrebehandling mot varroa. Utdelning av oxalsyra är planerad till söndagen den 5 december mellan 10-12 på Aludden.
Se över din utrustning. Ta några timar och gör en kuplåder, spärrgaller m. m. så blir straten av nästa säsong gladare.

Bio för Biodlare den 7 oktober kl 19.00

Det finns fortfarande plats på biovisningen av filmen Earth-Muted som handlar om de svårigheter som användande av pesticider i fruktodlingar har ställt till med för biodlare och fruktodlare i delar av Kina. Svensk dokumentär 1:10 minuter. Kostnad 50 kr. Visas i Tollereds biograf. Anmälan till per.hassling@telia.com

Bio med Biföreningen

Torsdagen den 7 oktober bjuder Föreningen in till filmvisning av filmen Earth-Muted som handlar om bin och pollinering i Kina. Det är en dokumentär av Mikael Kristersson som fått mycket beröm och priser. Biljetterna kostar bara 50 kr (Föreningen sponsrar resten). Filmen visas på Tollereds biograf kl. 19.00.
Anmälan till per.hassling@telia.com. Det finns 24 platser. Om intresset är större så ordnar vi ytterligare visningar.
Välkomna

Filminformation

I en dalgång i Kina har de vilda pollinerande insekterna försvunnit på grund av överanvändning av bekämpningsmedel. Jordbrukarna tvingas pollinera sina träd för hand, flytta till platser där deras bin ska kunna överleva eller där det fortfarande finns vilda pollinatörer kvar. I tre fängslande livsöden fångas den sköra relationen mellan natur och människa och ett ekosystem på väg mot kollaps. Dalgången i Kina är inte unik. Det finns fler platser i världen där pollinatörer inte längre överlever. EARTH: MUTED är en föraning om vilken framtid vi har att vänta om vi inte ändrar vårt sätt att leva.

Saxat från Bitidningen

Kontrollera att drottningen fortfarande lägger agg, det är nu vinterbina ska födas.

Slå samman svaga samhällen så att de klarar vintern.

Slutskatta samhällena, men spara 10-15 % honung

Behandla mot varroa med exempelvis myrsyra. Lägg på en torr wettexduk ovanpå ramarna. 2 ml per ram dvs 40 ml om du invintrar på två lådor.

Byt ut mörka ramar mot fina ljusa.

Ta hand om din skattade honung.

Skördemarknad på Garveriet

Lördagen den 25 september blir det Skördemarknad på Garveriet. Föreningen har fått en fråga om vi vill medverka och berätta om bin, biodling och honung under den dagen. De som är intresserade av att medverka och i föreningens namn berätta kan höra av sig till per.hassling@telia.com.

Bigården på Garveriet

Igår onsdag var Per Hassling, Johan Aga och Pär Andersson och inspekterade de två samhällen som står på Garveriet. Bägge såg fina ut med mycket bin, färska ägg och yngel samt observation av två pigga drottningar. Vi skattade 10 ramar lågnormal och tog bort skattlådorna. Nästa gång blir det invintring.

Saxat från Bitidningen

Månadens tips från Lennart Johansson utbildningsansvarig.
Kanske dags att sätta på en skattlåda till. Eller kanske den första? Tänk på att sätta den under den första alltså direkt på spärrgallret ovanför yngellådan. Blanda med utbyggda ramar och vaxmellanväggar eller enbart vaxmellanväggar.

Titta efter vice/ drottningsceller som är ett tecken på att samhället kommer att svärma. Titta även i precis påbörjade celler om de är bestiftade alltså innehåller nylagt ägg. Det tar 16 dygn för en drottning att utvecklas. På det sättet vet man ungefär när drottningen kommer att krypa ut.

Kontrollera att det finns pollen, eftersom det är en viktig ingrediens när ynglet ska matas.

Gör avläggare genom att dela samhället. Flytta vicecellerna till en ny låda, fyll på med ramar med ungbin och honungsramar. I den andra lådan får drottningen vara kvar med en yngelram och fyll på med utbyggda ramar. Den åtgärden minskar ofta svärmlusten.

När det är dags att skatta honungen. Kom ihåg att ramarna ska vara täckta med vax till 2/3 för att det ska vara dags att skatta. Det är ett tecken på att honungens vattenhalt är under 20%.