Burkar på Aludden

Då har vi fyllt på med burkar i föreningslokalen på Aludden. Just nu är det 350g burkar samt squeezeflaskor i PET som finns att tillgå och priser finns anslagna på väggen i lokalen. Nyckel hämtar du som vid slungning av Micke och kontaktuppgifter finns på hemsidan. Se lerumsbiodlare.se och klicka på ’Bigården’ – ’Föreningsbigården’ – ’Slungrum- och materielansvar’

Vi kommer även att få in 500g burkar inom kort. Tänk på att inte glömma av betalningen som sker genom swish och som skall vara erlagd innan du lämnar lokalen. Till burkarna ingår även lock, men räkna noga så att locken räcker till samtliga burkar.

Information från Lerums Biodlarförening

I föreningen har vi vår hemsida som primär informationskanal, där vi försöker hålla informationen uppdaterad och lägger ut händelser som berör medlemmar.

Vill man som medlem få våra veckovisa nyhetsbrev som bygger på de inlägg som publiceras på hemsidan går det alldeles utmärkt genom att registrera sig på hemsidan. Det gör man genom att gå till lerumsbiodare.se och klicka på ’Registrering’ där man fyller i sina uppgifter samt anger medlemsnummer. Notera att det inte räcker med att ha ansökt och blivit medlem i föreningen genom SBR. Önskar man inte denna funktion så publiceras nyheterna på hemsidan och går bra att följa dem där. Ibland länkas nyheter till vår Facebookgrupp, men är ej avsedd som vår informationskanal.

Information kring ny lokal

Sommaren står i full blom och våra kära bin har fullt upp att göra såväl som vi biodlare.

Som tidigare informerats så har vi som föreningen blivit uppsagda från vår lokal på Aludden och förlorar den vid kommande årsskifte. Detta har gjort att vi har fått söka efter ny lokalisering som kan samla vår verksamhet med målet att vara på ett och samma ställe, där tillgång finns för bin, slungrum, förråd och samlingslokal. Vi är idag på två ställen med vår bigård på Kolboryd med tillhörande förråd samt vår föreningslokal med slungrum på Aludden. Styrelsen har under våren diskuterat frågan under flertalet möten och beslutat om att gå vidare med inriktningen om att samla vår verksamhet på Garveriet i Floda. Detta då vi där har möjlighet att utveckla vår verksamhet och förening på en välbesökt och tillgänglig plats öppen för allmänheten. Upplägget bygger på att vi håller Garveriet med bin och i gengäld får vi tillgång till utrymme för vår verksamhet. Arbetet har precis inletts och första steget att lokalisera två bisamhällen på deras uppställningsplats är taget. En grupp av medlemmar har just nu ansvaret för dess skötsel och tillsyn. Planering och iordningställandet av våra utrymmen pågår och kommer att pågå under hösten. Aludden kommer vi att använda för innevarande biodlarår och om samarbetet fortlöper som inriktningen är tagen kan vi flytta vår verksamhet till Garveriet inför kommande biodlarsäsong.

Utrymme i kuporna

Det är enligt uppgifter från olika håll bra drag hos bina och risken är därför att bina även fyller yngelrummet med honung om inte annan plats finnes. Då är även risken för svärmar betydligt större. Tillse därför att det finns plats i skattlådorna. Har du inte tillgängliga ramar, så slunga och skörda redan nu och ramarna finns därefter tillgängliga för att sättas tillbaka i kupan.

Är du osäker på slungning och hur det funkar att slunga med vår föreningsslunga? Kontakta då Britt-Karin på 070-5872538 så kan en gemensamt slungningstillfälle anordnas för att slunga lite av föreningens honung.

Ha en fortsatt trevlig bisommar!

Saxat från Bitidningen

Månadens tips från Lennart Johansson utbildningsansvarig.
Kanske dags att sätta på en skattlåda till. Eller kanske den första? Tänk på att sätta den under den första alltså direkt på spärrgallret ovanför yngellådan. Blanda med utbyggda ramar och vaxmellanväggar eller enbart vaxmellanväggar.

Titta efter vice/ drottningsceller som är ett tecken på att samhället kommer att svärma. Titta även i precis påbörjade celler om de är bestiftade alltså innehåller nylagt ägg. Det tar 16 dygn för en drottning att utvecklas. På det sättet vet man ungefär när drottningen kommer att krypa ut.

Kontrollera att det finns pollen, eftersom det är en viktig ingrediens när ynglet ska matas.

Gör avläggare genom att dela samhället. Flytta vicecellerna till en ny låda, fyll på med ramar med ungbin och honungsramar. I den andra lådan får drottningen vara kvar med en yngelram och fyll på med utbyggda ramar. Den åtgärden minskar ofta svärmlusten.

När det är dags att skatta honungen. Kom ihåg att ramarna ska vara täckta med vax till 2/3 för att det ska vara dags att skatta. Det är ett tecken på att honungens vattenhalt är under 20%.

Enkät angående förluster under vintern

Det kom ett mail från Björn Gustavsson Bihälsokonsulent. Bra om ni tar er tid att fylla i enkäten:

Hej!

Som jag nämnt i Bitidningen genomförs det under maj månad en enkät om övervintringen 2020–2021. Enkäten aktiverades den 3:e maj och kommer pågå fram till 8:e juni.

Ju fler svar som vi får in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Jag hoppas därför att så många som möjligt vill ägna några minuter åt att besvara frågorna i enkäten oavsett storleken på förlusterna, dvs. oavsett om en biodlare har haft låga eller höga förluster eller inga förluster alls.
Jag hoppas att ni vill hjälpa till med att sprida informationen om enkäten bland era medlemmar.
Länk till enkäten är följande: https://www.bee-survey.com/index.php/754121?lang=sv

Med vänliga hälsningar
Björn Gustavsson
Bihälsokonsulent

Svärmfångare

I senaste numret av Bitidningen på sidan 12 finns en liten artikel om svärmfångare. Jag vet inte om vi har enskilda medlemmar som är anmälda dit. Men man efterlyser fler som vill ställa upp som svärmfångare. Det finns ett tel nr dit allmänheten kan ringa om de ser en bisvärm. Om det finns en anmäld svärmfångare i området skickas ett SMS ihop med tel nr till den som ringt till svärmfångaren. Man kan då ta kontakt och komma överens om att hjälpa till att fånga in svärmen.

Kontakta gärna Maj-Britt Järnvall, förbundsadministratör för Biodlarna, så hjälper hon er med att bli svärmfångare.
maj-britt.jarnvall@biodlarna.se
0142 – 48 20 02

Hämta vax och ramar på Aludden

Det finns fortfarande vax och ramar som inte är uthämtade på Aludden. Ni som känner på er att ni lämnat ramar till Börta ombedes att hämtade dessa och ert vax på Aludden. Kuvert med namn och faktura ligger på bordet. Ta kontakt med Mikael Strömblad på mail s_mickes@hotmail.com. Han bor på Nyebrostigen 24 och nyckeln till Aludden finns i ett nyckelskåp. Ni får koden av om ni skriver eller ringer 0706 490316

Per H

Styrelsemöte

Styrelsen träffades i onsdags i ett zoom möte. Bland annat fick vi reda på att vi troligen inte kan behålla vår lokal efter årets slut. Vi behöver alltså börja leta efter nåt som passar våra syften. En lokal där vi kan slunga, förvara materiel samt helst träffas och hålla möte. Inte så lätt som ni förstår. Styrelsen beslöt att bilda en lokalgrupp som består av Per Hassling Lasse Blomberg Annelie Nyberg och Pär Svensson. Om nån mer vill engagera sig eller har tips på möjlig lokal så hör av er till Per H per.hassling@telia.com.

I övrigt kommer protokollet snart upp på sidan

Per H

Bigårdträff

Hej. På måndag kl 18-20 samlas vi på Kolboryd för bigårdträff. Ta chansen att träffas runt kuporna och kontrollera tillståndet för våra bin.

Förra gången så observerades drottningar i alla kupor och yngelsättningen var i full gång.

Ledare är Britt-Karin Persson och Johan Aga

Välkomna