Alingsås biodlarförening- Inbjudan till Trädgårdsresa 30 juni 2024

En sommardag vartannat år håller trädgårdar över hela Sverige öppet för besök genom evenemanget Tusen Trädgårdar. I år är ett sådant tillfälle. Trädgårdsgruppen planerar därför att passa på att besöka några privata trädgårdar i Alingsåsområdet som håller öppet. Trädgårdarna har öppet söndagen den 30 juni mellan kl 10 och 17.
Följande trädgårdar ska vi försöka hinna med:
”Den ätbara trädgården” i Sollebrunn
Östängs gård i Loo
Dahlbogården i Hol (även restaurang)
Rävholmen
Lilla Apelås, Ljurhallavägen
Beskrivning av trädgårdarna bifogas. Fika medtages lämpligen. Det finns också möjlighet att köpa fika/lunch på Dahlbogården när vi kommer dit vid 13-tiden.
Rundan, med start i Alingsås, är totalt 105 km, se bifogad karta.
Vi träffas kl. 9.15 vid pendelparkeringen (Järnvägsgatan) vid Alingsås station. Samåkning om möjligt. Trädgårdsrundan bör vara avklarad till senast kl 17.
Meddela om ni vill vara med, med sms eller mail till: Majlis Stenberg tel. 0725027618, majlis.b.stenberg@gmail.com.
Välkomna med på årets trädgårdsresa!
Trädgårdsgruppen

Utlämning av Vax och ramar

Förra söndagen levererade Utby maskin vax och ramar som vi lämnat in för rengöring och utsmältning. Många kom inte och hämtade ut den söndagen. Nu står resterande vax och ramar samt faktura uppe i förrådet ovanför slungrummet. Jättebra om ni som glömde kommer och hämtar så fort som möjligt då det tar mycket plats. Det ligger en lista med namn och nummer däruppe också. Nyckeln till förrådet ligger i samma nyckelskåp som nyckeln till slungrummet. Koderna får ni från Micke. 0706 490316

MVH Per H

Utlämning av vax och ramar

Idag söndag så var det utlämning, som tidigare publicerats, av inlämnade vax och ramar på Garveriet. Vi var där och lastade ur ramar och vax i morse. Väldigt många kom inte och hämtade sina ramar och vax så vi bar upp de icke uthämtade till förrådet på Garveriet ovanför slungrummet. I förrådet står nu icke uthämtat vax och ramar i nummerordning. Fakturorna ligger ovanpå respektive hög. En lista med nummer och namn ligger också i förrådet.
Nyckeln till förrådet ligger i nyckelskåpet till slungrummet. Var vänlig och plocka upp ert materiel så fort som möjligt då det tar mycket plats i förrådet och Utby maskin vill ha betalt.
Per och Micke

Nytt sponsoravtal med Lerum Energi

Lerums biodlarförening har skrivit under ett nytt sponsoravtal med Lerums energi. Avtalet gäller under 2023.

Vårt åtagande innebär att vi deltar i reportage gjorda av Lerum energi där vi får marknadsföra vår förening. Vårt åtagande är att vi tackar för sponsoravtalet i våra utskick, att Lerum energis logga visas på vår hemsida, Lerum Energi erbjuds att medverka på våra föreningsaktiviteter. Vi får också möjlighet att medverka på de event som Lerum energi anordnar då vi kan informera om föreningen och biodling. I utbyte får föreningen en summa pengar och give aways som vi kan använda vid aktiviteter.

Vi ska också uppmuntra våra medlemmar att välja Lerum energi som elleverantör. För varje medlem som väljer Lerum energi som elleverantör så får föreningen 200 kr.
Föreningen kan fakturera 200 kr för varje person som väljer Lerum Energi som elleverantör och i samband med bytet uppger att man är medlem i Biodlarföreningen som är sponsrad förening.

Producerad av hounungochbin.se