Ny leverans Bifor

Första leveransen av Bifor tog slut snabbt och vi har därför gjort en ytterligare beställning. Den levereras kl. 10 på söndag den 22 september i föreningslokalen på Aludden. Det går att köpa på plats vid denna tidpunkt alternativt låna nyckel och själv köpa vid tillfälle. Notera dock att detta är sista leveransen av Bifor för i år.

I föreningslokalen finns även Apifonda samt 350 g och 500 g burkar till försäljning för medlemmar. Vänligen tillse att betalning genomförs med Swish innan lokalen lämnas samt säkerställ att dörren är låst när ni går. Man låser genom att dra handtaget uppåt….

Kontaktperson med nyckel

För att komma in i slungnings- och föreningslokalen på Aludden kontaktar man lättast Majsan via sms/telefon på 0734-232376. Marie har nyckel och sköter utlämning av densamma. Har man använt slungningsrummet fyller man i loggen och lämnar den rent, snyggt och prydligt. Har man använt mötesrummet så städar man av och lämnar även detta snyggt och prydligt.

Lånar man nyckel för att köpa Bifor, apifonda eller glasburkar så tillser man att betalning genomförs innan man lämnar lokalen. Betalning genomförs enklast genom Swish där man kan skriva ett meddelande om vad som köpts. Swish nummer finns på hemsidan: http://lerumsbiodlare.se/foreningen/

Bifor och Apifonda

Nu har vi fyllt på föreningslokalen på Aludden med Bifor och Apifonda till försäljning till medlemmar i föreningen. Du hämtar själv det du behöver och betalar med Swish på plats, innan du lämnar lokalen.

Pris för Bifor, 165:- styck

Pris för Apifonda, 50:- styck

Föreläsning

FÖRELÄSNING 16: e september

Den 16/9 kommer Martin Nehmann, biolog och biodlare, till oss i Lerum för att hålla en föreläsning på temat ”Vad biodlare tror och bina (inte) gör”.
Vi håller till i samlingssalen uppe vid föreningsbigården på Kolboryd och startar 18:30 (håller på i ca två timmar). Föreläsningen är gratis och föreningen bjuder på enklare fika.

Anmälan till Marie Jonsson via sms/telefon på 0734-232376 eller epost: majsankj@hotmail.com.

VÄLKOMNA!

Bigårdsträffarna fortsätter!!!

Våra gemensamma träffar rullar vidare och vi välkomnar samtliga medlemmar att medverka i skötseln av våra föreningsbin. Samtliga träffar ligger upplagda på hemsidan i kalendariet, se meny ’Föreningen’ och sedan ’Evenemang och Kurser’

Nedan är årets kvarvarande träffar även angivna.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Plats: Kolborydsvägen 28

              Datum                  Tid
              2019-07-01         18-20
              2019-07-15         18-20
              2019-07-29         18-20
              2019-08-12         18-20
              2019-08-26         18-20
              2019-09-09         18-20
              2019-09-21         10-12
              2019-10-05         18-20
              2019-10-19         10-12
              2019-11-09         10-12
              2019-11-30         10-12
              2019-12-21         10-12

Larvdagar

Nytt avelsmaterial i din biodling efter stationsparade och testade moderdrottningar.

Mölnlycke biodlarförening inbjuder till larvdag lördagen den 8 juni 2019 kl. 10-12 på Råda Säteri. Tvådagarslarver beställes av Egon Andersson på tfn 0708-789370 eller egon@radabigardar.se senast den 1 juni 2019. Avgift: larvning på plats: 35:-/st , 350:- per list, tvådagarslarver 125:-/st  inkl. moms. 

Bitillsyn – Nya föreskrifter

Skyddsområden och övervakningsområden är nu fastställda.

Jordbruksverket har nu fastställt vilka områden som skall definieras som skydds- och övervakningsområden. Information om detta finns på jordbruksverkets hemsida. Bitillsyningsmannen i ditt område kan också informera om vilka områden som bedömts som smittade. Den nya föreskriften medför att ansvaret biodlaren har för att minska risken för smittspridning och förbättra förutsättningarna för att hålla våra bin friska blir tydligare.

Vem gör vad?
1 Biodlaren
Anmäler uppställningsplats för sina bin.
Kontrollerar sina bis hälsa.
Bekämpar binas sjukdomar.
Informerar sig om bihälsa och hur bin sköts.
Anmäler till bitillsyningsman vid misstanke om bisjukdom.

2 Bitillsyningsman.
Samverkar med länsstyrelsen och jordbruksverket.
Bistår biodlare med sjukdomsbekämpning.
Utbildar och informerar biodlare.
Följer SLU:s pågående forskning angående bin.

Det förebyggande arbetet är viktigt.
Att ha kontroll över vaxomsättningen.
Att förvar vax så att smittspridning och sjukdomsutbrott undviks.
Att genomföra nedfallsprov för att undersöka graden av varroaangrepp.
Behandling med myrsyra och oxalsyra.

Informera dig själv och andra.
Bitillsyningsmannen i ditt område kommer att fortsätta sprida information om bihälsa. Det är också viktigt att biodlare hjälper till att sprida information mellan sig. Detta kan enkelt ske genom deltagande i biodlarföreningarnas aktiviteter. Bitillsyningsmännen i Alingsås och Lerums kommuner planerar att göra utskick till medlemmar i de båda kommunernas biodlarföreningar.

Sören Hansson bitillsyningsman i Lerum
Ingemar Gross bitillsyningman i Alingsås.