Förbättrad version på Vaxutsmältare

Förbättrad ”Vaxutsmältare med ånga”.

I höstas la Nisse ut ett förslag på Vaxutsmältare med ånga. Den visade sig ge en blandning av vatten, skräp och vax som krävde en silning av något slag. Nisse har nu gjort en ny variant som består av två(!) stycken plastboxar. Den övre med små hål i botten som silar bort skräpet och den nedre som samlar upp vatten och vax. Denna variant fungerar bra. Beskrivning finns nu på vår hemsida under:

 Bin & Biodling/Ritningar o Tips/Vaxutsmältare med ånga

Anm.: I senaste Bitidningen, Nr 1, Jan 2018, sid 16 – 18 finns en beskrivning på en vaxursmältare. Denna kräver dock en hel del snickeriarbete mm som gör den komplicerad att bygga och knappast billigare.

Ramar och Vax

Ni som lämnade in ramar och vax i samband med oxalsyrautlämningen så är beskedet att de kommer tillbaka och är klara i slutet av Januari eller början av februari enligt LP. Vill någon ha annat från LP samtidigt går det bra att beställa hos Sven Erik Edvardsson, 0763416582.

God Jul och Gott Nytt År!

Lerums biodlarförening har vid årsmötet 2017 beslutat att skicka ett bidrag till ActionAid för att ge två kvinnor möjlighet att försörja sig och sin familj genom att bli biodlare!

 

 

Agonza Florence från Uganda är en av de kvinnor som genom ActionAid, arbetar med bikupor;

“Min man och jag har sex barn. Vi har haft det svårt att få det att gå runt.
Men sen jag fick bikupor av ActionAid har allt förändrats! Jag tar väl hand om mina bin och kan skörda 60 liter honung två gånger om året. För pengarna har jag köpt tio nya bikupor för att få ännu större skördar. Nu kan vi laga huset, betala barnens skolavgifter och till och med spara lite för framtiden.”

 

Läs mer:

Gåvokort Bikupa

Ritningar och Tips uppdaterad

Nu när bina sitter inne och biodlaren har tid över för annat finns sidan med Ritningar och Tips på hemsidan med lite av varje. Bland annat har Nils uppdaterat med en beskrivning på en enkel vaxutsmältare.

Påminnelse Vaxinlämning

På förekommen anledning så kommer här informationen igen kring vår gemensamma vaxinlämning:

Nu är det tid att samla ihop sina ramar och sitt vax för ursmältning och rensning inför kommande säsong. Undvik vaxmott och gör rent ramarna nu inför nästa säsong.

Vi finns i föreningslokalen på Aludden kl 12:00-14:00 lördagen den 2 december.

Viktig information kring hur ramar skall emballeras samt märkas framgår på hemsidan enligt länken nedan.

Läs mer på: evenemang

Föreläsning med Preben Christiansen

INBJUDAN
till Träff/Information lördagen 18 november 2017.

Qality Hotel
Nabbensbergsvägen 2
Vänersborg

Tidsschema:
13.30 Kaffe, fralla och avprickning av anmälda deltagare.
14.00 Preben Christiansen Talar om hur man får en bra övervintring
15.30 Mat Buffè
17.00 Avslutning

Anmälan:
Senast 10/11 till Studieförbundet Vuxenskolan på vgregion@sv.se eller tfn: 0522 65 33 33.

Anmälan till Vuxenskolan, Kostnad 50:-/person. Varje medlem kan ta med sig en extra. EV. specialkost meddelas vid anmälan.

50 kr/person för kaffe, bulle, mat och föreläsning. Avgiften betalas till Studieförbundet Vuxenskolan i samband med anmälan. Bankgiro: 473-4414. Märk betalningen med: Föreläsning Älvsb. Norra + namn + förening på deltagare.

Inbjudan i pdf

Biodlardag i Göteborgs och Bohus läns distrikt

Den 28 oktober har Göteborgs och Bohus län en Biodlardag på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Se program enligt länk nedan. Annons om arrangemanget finns i senaste Bitidningen och på distriktets hemsida      https://goteborg-bohuslan.biodlarna.se/

Sprid gärna detta bland intresserade. Intresset är stort så vi prioriterar medlemmar i SBR i första hand.

Finns det platser kvar efter 12 oktober kommer vi att förlänga anmälningstiden något.

 

Anmäl senast torsdag 12 oktober till anmalan.bidistrikt.gob@gmail.com

alternativt till Eva Carlsson 0707-314563. SMS går också bra.

OBS begränsat antal platser och först till kvarn gäller.

Deltagaravgift 300 kr/person. Betala i samband med anmälan till Studieförbundets Vuxenskolans bankgiro 473-4414. Skriv namn och Biodlardag som betalningsmeddelande.

171028 Biodlardagen program

Honungsbedömning

Vill du få din honung bedömd av vår kommitté?

Inom biodlingen har det länge funnits en honungsbedömning på föreningsnivå för att kontrollera att biodlarna kan behandla honung på ett riktigt sätt. En behandling, som ska resultera i en honungskvalitet som ska uppfylla ett antal krav på renhet, konsistens, vattenhalt, lukt, smak, färg och även förpackning.
Varje biodlarförening genomför årligen en bedömning av inlämnade honungsprov från medlemmarna. Denna bedömning ske enligt Biodlarnas honungsbedömningsreglemente.
Godkänt resultat vid honungsbedömningen är ett krav för få köpa Biodlarnas välkända etikett.

Du lämnar din burk till honungsbedömningskommittén senast under årsmötet den 23 November kl 19:00 på Floda allé 9, Floda. Kommittén består av Joakim Gudmundsson, Yngvar Thorardson och Eva Nisshagen

Honungsburk med tillhörande protokoll återfås vid oxalsyrautlämning på Aludden den 2 December mellan kl. 12:00-14:00

 

Honungsbedömningsreglemente

 

Vill du få din burk bedömd måste du sända med ett ifyllt Honungsbedömningskort.

Bedömningskort

Du behöver också uppvisa att Bihusesyn är genomförd

Bihusesyn

 

 

Vaxinlämning

Nu är det tid att samla ihop sina ramar och sitt vax för ursmältning och rensning inför kommande säsong. Undvik vaxmott och gör rent ramarna nu inför säsongen.

Vi finns i föreningslokalen på Aludden kl 12:00-14:00 lördagen den 2 december.

Läs mer på: evenemang