Nytt Datum för Oxalsyra och Vax

På grund av rådande kyla har styrelsen beslutat att flytta på utlämningen av Oxalsyran och därmed även Vaxinlämningen.

Nytt datum är Söndagen den 12 December mellan klockan 10-12 vid föreningslokalen på Aludden.

Läs gärna broschyren i tidigare inlägg om oxalsyrabehandling.

Några saker att tänka på:

  • Behandla med fingervarm oxalsyra så att den förångas i samhället
  • Behandla ej i för kall väderlek
  • Samhället skall vara yngelfritt och gärna i klot
  • Använd färdigblandad oxalsyra inom en vecka
  • Kan inte oxalsyran användas samma dag så förvara den gärna i kylskåp under tiden men värm försiktigt upp den till 30-40 grader C innan behandlingen

Kallelse Årsmöte

Du som medlem i Lerums Biodlarförening kallas härmed till årsmöte.

Möteshandlingar samt kallelse skickas per e-post till föreningens medlemmars registrerade e-postadresser i förbundets medlemssystem. Kallelse publiceras även som information på föreningens hemsida samt i sociala medier.

Tid: Tisdag den 16 November kl. 19:00

Plats: Garveriet, Floda

OSA senast den 8 November, till ordforande@lerumsbiodlare.se , då föreningen bjuder på fika.

Årsmötet inleds med kort introduktion och berättelsen om Garveriet genom Jonas Brandström och årsmötet avslutas med en föreläsning med historiska inslag om biodling med bland annat halmkupa av Bertil Svensson.

Övrig information:

Årsrapporten tas med fördel med till Årsmötet och samlas där in av Joakim Gudmundsson som med diskretion sammanställer dessa för föreningen och skickar in till SBR. Har du inte möjlighet att närvara vid årsmötet går det att överlämna din årsrapport direkt till Joakim. Årsrapporten finns i Bitidningen, på SBR’s hemsida samt bifogas denna kallelse.

Årets honungsbedömning kommer att genomföras den 25 november, varvid honung med tillhörande honungbedömningskort kan medtagas till årsmötet för inlämning där.

Vaxinlämning samt utlämning av oxalsyra genomförs i år vid föreningslokalen vid Aludden Söndagen den 5 december mellan kl. 10:00-12:00. Då kommer även återlämningen av rapporter samt honung som genomgått honungsbedömningen.

Föreningen har också i samarbete med distriktet köpt in ”Handbok i bihälsa” till samtliga fullbetalande medlemmar i föreningen, denna kommer att delas ut vid utlämningen av Oxalsyran den 5 december. En tidig julklapp till dig som medlem!

Ytterligare information kring hur du packar och förbereder dina ramar för vaxinlämning samt detaljer kring oxalsyrabehandlingen kommer att publiceras på hemsidan i god tid innan det är dags. Så håll utkik på nyheterna på lerumsbiodlare.se

Väl mött på årsmötet

Bifor, socker och burkar


Nu är det snart dags för att tänka på invintringen för i år och lagom till detta så har vi fyllt på föreningslokalen med Socker i säckar om 25 kg, Bifor på hink om 16 kg. Det finns även gott om burkar i både 350g och 500g utförande. Nytt för i år är som tidigare nämnts de populära squeezeflaskorna i PET.

Behöver du några kartonger för honungsburkarna så finns dessa också. Färdigblandad Mjölksyra finns tillsammans med Myrsyra, Ättika och doseringssprutor. Foderdeg i 2,5 kg påsar är även dem påfyllda. Lycka till med invintringen och avslutningen på säsongen och ta vara på årets skörd och det värdefulla vaxet! Nyckel hämtar du som vid slungning av Micke och kontaktuppgifter finns på hemsidan. Se lerumsbiodlare.se och klicka på ’Bigården’ – ’Föreningsbigården’ – ’Slungrum- och materielansvar’

Vänligen observera att det inte kommer fler leveranser i år, utan det är lite av först till kvarn princip som gäller. När det är slut är det slut för i år! Och som vanligt, räkna locken noggrant och betala via swish innan du lämnar lokalen.

Burkar på Aludden

Då har vi fyllt på med burkar i föreningslokalen på Aludden. Just nu är det 350g burkar samt squeezeflaskor i PET som finns att tillgå och priser finns anslagna på väggen i lokalen. Nyckel hämtar du som vid slungning av Micke och kontaktuppgifter finns på hemsidan. Se lerumsbiodlare.se och klicka på ’Bigården’ – ’Föreningsbigården’ – ’Slungrum- och materielansvar’

Vi kommer även att få in 500g burkar inom kort. Tänk på att inte glömma av betalningen som sker genom swish och som skall vara erlagd innan du lämnar lokalen. Till burkarna ingår även lock, men räkna noga så att locken räcker till samtliga burkar.

Information från Lerums Biodlarförening

I föreningen har vi vår hemsida som primär informationskanal, där vi försöker hålla informationen uppdaterad och lägger ut händelser som berör medlemmar.

Vill man som medlem få våra veckovisa nyhetsbrev som bygger på de inlägg som publiceras på hemsidan går det alldeles utmärkt genom att registrera sig på hemsidan. Det gör man genom att gå till lerumsbiodare.se och klicka på ’Registrering’ där man fyller i sina uppgifter samt anger medlemsnummer. Notera att det inte räcker med att ha ansökt och blivit medlem i föreningen genom SBR. Önskar man inte denna funktion så publiceras nyheterna på hemsidan och går bra att följa dem där. Ibland länkas nyheter till vår Facebookgrupp, men är ej avsedd som vår informationskanal.

Information kring ny lokal

Sommaren står i full blom och våra kära bin har fullt upp att göra såväl som vi biodlare.

Som tidigare informerats så har vi som föreningen blivit uppsagda från vår lokal på Aludden och förlorar den vid kommande årsskifte. Detta har gjort att vi har fått söka efter ny lokalisering som kan samla vår verksamhet med målet att vara på ett och samma ställe, där tillgång finns för bin, slungrum, förråd och samlingslokal. Vi är idag på två ställen med vår bigård på Kolboryd med tillhörande förråd samt vår föreningslokal med slungrum på Aludden. Styrelsen har under våren diskuterat frågan under flertalet möten och beslutat om att gå vidare med inriktningen om att samla vår verksamhet på Garveriet i Floda. Detta då vi där har möjlighet att utveckla vår verksamhet och förening på en välbesökt och tillgänglig plats öppen för allmänheten. Upplägget bygger på att vi håller Garveriet med bin och i gengäld får vi tillgång till utrymme för vår verksamhet. Arbetet har precis inletts och första steget att lokalisera två bisamhällen på deras uppställningsplats är taget. En grupp av medlemmar har just nu ansvaret för dess skötsel och tillsyn. Planering och iordningställandet av våra utrymmen pågår och kommer att pågå under hösten. Aludden kommer vi att använda för innevarande biodlarår och om samarbetet fortlöper som inriktningen är tagen kan vi flytta vår verksamhet till Garveriet inför kommande biodlarsäsong.

Utrymme i kuporna

Det är enligt uppgifter från olika håll bra drag hos bina och risken är därför att bina även fyller yngelrummet med honung om inte annan plats finnes. Då är även risken för svärmar betydligt större. Tillse därför att det finns plats i skattlådorna. Har du inte tillgängliga ramar, så slunga och skörda redan nu och ramarna finns därefter tillgängliga för att sättas tillbaka i kupan.

Är du osäker på slungning och hur det funkar att slunga med vår föreningsslunga? Kontakta då Britt-Karin på 070-5872538 så kan en gemensamt slungningstillfälle anordnas för att slunga lite av föreningens honung.

Ha en fortsatt trevlig bisommar!

Protokoll publiceras

Protokoll från Årsmöten och Styrelsemöten publiceras på vår hemsida, de är placerade under fliken ”Medlemssida” som du når genom att vara inloggad på hemsidan. Inloggning skapas genom att man registrerar sig som användare på hemsidan, vilket man kan göra om man är medlem i föreningen. På Medlemssidan återfinns också kontaktuppgifter på övriga medlemmar i föreningen som valt att registrera sig som användare på hemsidan.

Ny kurs

En ny kurs kommer att hållas till vårvintern om antalet anmälda är tillräckligt för att starta. Så sätt upp dig på listan hos vuxenskolan för att vara med. Kursen kommer att hållas via zoom och 3 stycken bigårdsbesök.

Se information på vår hemsida

Producerad av hounungochbin.se