Vax o Ramar – du som ännu inte hämtat

Om du inte har hunnit hämta vax och ramar vid utlämningstillfällena så misströsta inte. Du enkelt kan göra det när det passar. Kvarvarande paket finns i slungrummet nere på Aludden så hämta lånenyckel hos Marie som vanligt. Fakturorna skickas nu med post till de som ännu inte har hämtat sitt vax och sina ramar

Vårresan!

VÅRRESA 27:e april
Välkomna att följa med på årets resa med biföreningen. Vi samlas kl 7:30 på parkeringen vid Stihl i Stenkullen för gemensam bussfärd mot Säffle. Vårt första stopp blir LP’s biodling där vi stannar några timmar för fika och inköp. De som önskar köpa startpaket eller vill göra större inköp uppmanas att beställa detta på nätet innan besöket. På så vis sparar vi tid och det mesta är då packat och klart när vi kommer.
Sedan far vi vidare till Åmål där vi serveras en enligt utsago riklig och varierad lunchbuffé.

Evenstorps Gård

Nästa stopp blir Evenstorps gård i Brålanda där vi förutom att inta eftermiddagsfika, tittar på bigård och gårdsbutik även får en liten förevisning hur man tillverkar honucha.
Vi beräknas vara tillbaka i Lerum runt 17 -17.30

Resan kostar 200 kr/person vilket betalas kontant eller via swish vid påstigning.
Anmälan till Marie Jonsson via sms/tel: 0734-232376 eller mail: majsankj@hotmail.com

Anmälan sker senast 23/4!

VARMT VÄLKOMNA!

Utlämning Vax o Ramar

Vår hovleverantör Sven-Erik från Börta Bigård har nu levererat vax och ramar till Aludden! Anders kommer finnas på plats på söndag den 17:e mars mellan 11:00-12:00 för de som önskar hämta!

Vårresa med föreningen

Du som vill följa med på vårens föreningsresa bör redan nu boka in lördagen den 27/4. Resan går mot Värmland/Dalsland där vi bl a besöker LP för inköp.
Detaljerat program med tider och aktiviteter kommer längre fram.

Våra bigårdsträffar

Hej alla bivänner!
Som du vet har vi 9 st. bikupor i klubben på våra bigårdar. Det är både sponsorkupor och undervisningskupor. Det krävs att dessa sköts på ett bra sätt och till detta behöver vi bivänner som ställer upp i skötelgruppen.
Nu behöver vi huvudledare och hjälpledare till våra bigårdsträffar vid Kolboryd och Aludden och det gäller två kvällar under året för var och en.

Hör av dig till mig snarast möjligt dock senast 1 /3

Hans Nävås
Tel :0302-44464
Mobil: 0705-497254
E-mail: britthans.navas@gmail.com

Oxalsyra och Vaxinlämning

Hej

Välkomna lördagen den 1 december kl. 10-12 på Aludden för årets oxalsyra utlämning samt gemensam vaxinlämning.

Tillse att dina ramar är korrekt förpackade samt uppmärkta!

Välkomna!

Blankett och info: Vax2018