Invänta godkännande

Hej
Tack för att du har vidimerat din e-post adress. För att säkerställa att du är medlem i Lerums Biodlarförening genom Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR), behöver nu en administratör godkänna din registrering innan du kan logga in. Du kommer att erhålla information via e-post när detta är gjort.

Tack på förhand,

Lerums Biodlarförening

Producerad av hounungochbin.se