Bi kartan

Att bedriva biodling står under ett antal lagar som reglerar hur detta skall gå till och hur man får flytta bisamhällen för att minimera riskerna för smittor. Mer om detta kan du läsa om här på länsstyrelsens hemsida kring biodling, där du även hittar listor på bitillsynsmän.

De geografiska områden som styr hur man får flytta sina bisamhällen är församlingsgränserna. Hur dessa ser ut återfinns hos Svenska kyrkan med länken nedan.

Kartvisaren, hos Svenska Kyrkan

Hjälpbeskrivning, som beskriver tillvägagångssättet på kartvisaren