Drottningodling

Göran Stern berättar om drottningodling

 Man ska odla drottningar på ett bra samhälle. Larvning: Leta upp en yngelram med relativt nykläckta larver. De ska simma i fodersaft. Bina börjar mata larverna dem så snart de är kläckta. Drottninglarver matas med ett extra proteinrikt foder ett dygn efter kläckningen. Det är viktigt med rätt ålder på larven! De ska ha gått minst ett dygn och högts 1,5 dygn efter kläckningen.

Larvning Det finns olika typer av larvnålar. Den kinesiska har en spets som går att skjuta ut, vilket gör att det är lättare att lägga ner larven i cellkoppen. Men den kräver att det är gott om fodersaft.

Man kan göra egna cellkoppar av vax. Man doppar spetsen av en träpinne utformad för ändamålet i flytande vax. Blöt först pinnen, så lossnar vaxet. Doppa den tre gånger i vaxet och låt det stelna emellan. Det finns en markering på pinnen som visar hur lång cellen ska vara. Man ska doppa pinnen allt grundare, så botten blir tjockast. Cellkopparna smälts fast i en träplugg, som sedan placeras i en odlingsram.

Om man inte vill larva:

  • Stansa ut hela cellen och flytta den till en odlingscellkopp.
  • Använd en NC-ram.
  • Gör bågsnitt.

Jenter/NC-ram

(Jenterramen finns inte längre att köpa.) NC-ramen är en liten plastram som man stänger in drottningen i under högst ett dygn för att få larver till drottningodling. Så här gör man:

Ta bort cellkopparna och bestryk NC-ramen med lite flytande vax. Sätt fast NC-ramen i en vanlig ram. Sätt in ramen i yngelrummet i bikupan. Bina gör vaxbygge runt om NC-ramen, och NC-ramen uppfattas efter ett tag av bina som en del av kupan. Tänk efter: När vill jag att mina nya drottningar ska kläckas? Räkna sedan baklänges. Dag 0 startar man, dag 16 kläcks drottningarna. Placera drottningen i NC-ramen och sätt tillbaka ramen i yngelrummet. NC-ramens ena sida är som ett spärrgaller, så arbetsbina kan gå in och ut. Efter 4-5 timmar tittar man efter om drottningen har lagt ägg. Om hon lagt tillräckligt med ägg släpper man ut drottningen, annars väntar man till nästa dag. Drottningen får inte sitta inspärrad i ramen i mer än ett dygn! Om man fodrar ett samhälle så stimuleras drottningen att lägga ägg. Därför är det lämpligt att välja ut ett samhälle till avelssamhälle. Låt ramen med NC-ramen sitta kvar i yngelrummet fyra dygn från det att ägget är stiftat. Det är viktigt att man sätter tillbaka spärrgallret på NC-ramen, så inte drottningen går tillbaka och lägger fler ägg. Då vet man inte åldern på larverna!

Antagning av larver – snabbkokare Vi utgår från Görans snabbkokare: På förmiddagen tar man två ramar som innehåller pollen och honung (lågnormal) och placerar på vardera sidan i snabbkokaren. Sätt i plåtarna som kommer att skilja odlingsramen från bina. Ställ snabbkokaren på en våg, nollställ denna. Fyll lådan med 3 kg bin. Bina ska tas ur yngelrummet, gärna från flera bisamhällen. Skaka ner bina, och duscha lite lätt med en vattenspruta så de inte flyger ut igen. Lägg på locken. Ställ lådan svalt (helst 10-12 grader) i 3-4 timmar. Bina behöver stå svalt för att de brusar mycket i detta läget, och då alstrar mycket värme. Sätt en foderballong (eller en honungsburk upp och ner med hål i locket upp och ner) med vatten i hålet i locket som är avsett för detta. Efter 3-4 timmar: Plocka ut plastcellerna ur NC-ramen och sätt in dem i odlingsramen. OBS: larverna får inte torka, svep in ramen i en fuktig handduk under arbetets gång. Placera odlingsramen i snabbkokaren, lyft bort båda plåtarna samtidigt, håll kvar locken så de inte åker med. Genom att lyfta bort båda plåtarna samtidigt, och med en modell där bin kommer från två håll optimerar man förutsättningarna för antagning. Många bin kommer då samtidigt till larverna. Låt snabbkokaren stå svalt i ett dygn. Ta sedan först hand om larverna. Låt sedan bina återvända till kuporna.

Tänk på att kanske hälften av alla antagna larver resulterar i en äggläggande drottning!

Odla i spärrad skattlåda Ett par timmar innan larverna ska sättas in: Ta bort tre ramar från skattlådan. Sätt in två ramar från yngelrummet med honung, pollen och larver. Larver flyttas upp i skattlådan för att få med ungbin. Det ska vara öppet yngel, då får man med larvmatande bin. Odlingsramen placeras mellan yngelramarna. Maximalt en odlingslist (ca 10 larver) per samhälle.

När cellerna precis har blivit täckta, eller från dygn 13 kan man hantera dem. Däremellan ska man inte röra dem. Bura cellerna så snart de är täckta eller dag 13. Lägg lite honung i lockets insida. Observera att alla drottningarna inte kläcks samtidigt – håll koll! Ta hand om drottningarna så snart de är kläckta. De kan leva 3-4 dagar i buren med följebin och foder.

En täckt drottningcell kan placeras i en avläggare eller i en parningskupa.

Parningskupa – Apidea Förse Apidean med foderdeg. Ta en kaffekopp bin från skattlådan: skaka ner dem i en hink, duscha dem lätt med vatten, mät upp dem och häll i dem i Apidean. Låt Apidean stå svalt ett par dygn. Bina bildar då ett samhälle. (Öppnar man direkt är risken att det flyger tillbaka till sitt ursprungssamhälle.) Därefter tillsätter man drottningcellen. Man kan också tillsätta en kläckt drottning direkt efter att man befolkat kassetten. Sätt henne i flustret så kryper hon in! Sätt ut parningskassetten och spärra drottningen så bara arbetsbina kan flyga in och ut. Efter fem dygn låter man drottningen flyga ut och para sig. Bina kan leva i parningskassetten/Apidean till slutet av juli eller längre bara man ser till att de har foder. Det finns också kupmaterial som kan hysa flera småsamhällen med flustren riktade åt olika håll.

Läs mer:

Bitidningen nr 7/8 2005.

Åke Hansson: biodlingens grunder.

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.